Goto jne.

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Goto jne.

Juha Valtonen
Oliko '-'-merkille joku merkitys rivitunnuksena - siis 'GOTO -' ?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Goto jne.

Reijo Sund
Administrator
Eipä tainnut olla rivitunnuksena erityismerkitystä, mutta "ranskalaiset viivat" ovat toinen vähän GOTOn kaltainen tapa siirtyä toimituskentässä eli aktivointi kun varsinaisessa kentässä - Teksti niin loikkaa seuraavaan kohtaan, jossa - Teksti ja siellä taas aktivoimalla takaisin.