Kuvavinkkejä

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kuvavinkkejä

eino uotila
Terve!
Teen graduuni kuvia Survolla. Trial & errorin kautta päädyin käyttämään PLOT xvar,yvar1,yvar2,yvar3,... muotoa.

Tässä kuvassa
xvar=Kuviosuj
yvar1=TMTA
yvar2=TMTB
yvar3=TMT_BA

Kuvaan tulee siis kolmen y-muuttujan vaihtelu x-muuttujaa vastaan niin, että tehtävät erottuvat värikoodilla ja bonuksena koehenkilöiden ikä määrittää heidän datapointtinsa koon. Tässä TMT-tehtävien vaihtelu kuviosujuvuustehtävää vastaan.

Nyt kaipaankin vinkkejä miten tehdä kuvista vielä kelpoisampia graduun.

Koodilla

PLOT data,Kuviosuj,TMTA,TMTB,TMT_BA
DEVICE=PS,C.PS
YSCALE=5(10)180

TMTAPOINT=[RED],5,17,Ika,52
TMTBPOINT=[GREEN],5,17,Ika,52
TMT_BAPOINT=[BLUE],5,17,Ika,52

Tulee tällaista kuvaa


Ainakin FRAME=1 (tai 0) nyt alkuun, mutta mitä muuta? Y-akselille tulostuu yvar1 muuttujan nimi, mutta oikeastaan siitä olisi kyllä hyvä päästä eroon ja sen tilalla voisi olla kaikkien muuttujien nimet tai sitten ei mitään. Jos ei mitään niin kuvatekstissähän tulisi sitten lukea mitä Y-akselilla on..