Survon demot YouTubessa

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Survon demot YouTubessa

Seppo Mustonen
Administrator
Olen nyt siirtänyt YouTubeen yli 20 Survon demoa ja ne ovat katsottavissa suoraan osoitteesta

SurvoSoftware

tai yksittäin YouTube-linkkien kautta demojen kokooma- ja selityssivulta

Demot

Tämä on tapahtunut osittain siitä syystä, että "alkuperäisiin" gif-demoihin verrattuna nämä YouTube-videot on helpommin hallittavissa katselun (keskeytykset, kelaus eteen- tai taaksepäin) kannalta.

YouTuben kautta ehkä myös tietoa Survosta ja sen ominaisuuksista leviää aikaisempaa paremmin.

Toivoisin, että levittäisitte "sanaa" ja itse kokeilisitte niitä, jolloin esim. katselukertojen kasvaessa nämä Survo-demot tulevat paremmin näkyville.

Olen kiitollinen kaikista joko minulle suoraan lähetetyistä tai tälle foorumille tulevista kommenteista.

Ainakaan toistaiseksi en salli kommentointia suoraan YouTubessa.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Survon demot YouTubessa

Seppo Mustonen
Administrator
Olen nyt muokannut YouTube-kanavaa jakamalla nykyiset 35 videota "soittolistoille"

Recent uploads (Tätä listaa en voi itse muokata)
Statistical graphics
Statistics and data management
Curves and families of curves
Probability
Mathematics
Survo puzzles

Painotus on kallellaan graafisesti "näyttävämpiin" Survon pieniin sovelluksiin. Esim. lista "text processing" puuttuu toistaiseksi kokonaan, vaikka tekstinkäsittelyä sisältävät hyvin monet näistäkin videoista eli onko semmoinen tarpeen ollenkaan? Kertokaa, mitä muuta haluaisitte lisätäväksi.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Survon demot YouTubessa

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Toimivan oloinen jaottelu!
Pystyykö soittolistoihin viittaamaan täsmälinkeillä?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Survon demot YouTubessa

Seppo Mustonen
Administrator
Täsmälinkin löytää ymmärtääkseni avaamalla YouTubessa po. listan, jolloin osoiteriville ilmaantuu listan osoite. Esim. listalle "Statistical graphics" se on http://www.youtube.com/watch?v=Oqh9b5jL4SA&list=PLQBIOV-hHB3yDU0Y54MfUrlx--IhZ94av
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Survon demot YouTubessa

Seppo Mustonen
Administrator
Olen lisännyt gif-demoiksi ja samalla YouTube-kanavalle kaksi moniulotteiseen normaalijakaumaan liittyvää demoa.

Ensimmäisessä näytän, miten 2-ulotteista normalijakaumaa lähestytään riippumattomista muuttujista muodostettujen summien kautta.

Toisessa esitetään, kuinka multinormaalijakauma syntyy kolmen tai neljän yksinkertaisen lineaarikuvauksen yhdistelmänä riippumattomista, yksiulotteista normaalijakaumaa noudattavista muuttujista.

Kummastakin demosta on tarkempi kuvaus gif-demojen yhteydessä:
Demo 85
Demo 86

Näitä vastaavat YouTube-versiot ovat:
Demo 85
Demo 86

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Survon demot YouTubessa (sukron jäljitys)

Seppo Mustonen
Administrator
Kahdessa viimeisessä Survo-seminaarissa on käsitelty Survon makroja (sukroja) ja niiden laadintaa.
Olen siinä yhteydessä saanut ajatuksen parantaa keinoja, joilla sukrokoodia voi jäljittää niin, että saa entistä helpommin selville tekeillä olevaan sukroon pujahtaneita puutteita tai virheitä. Samoin on tarpeen antaa vinkkejä Sukrojen ohjelmointia opetteleville tätä uutta keinoa käyttäen.

Olen nyt kokeilumielessä liittänyt SURVO MM:ään tällaisen jäljittelyominaisuuden. Sitä kuvaa esim. tekemäni sukro (kuinkas muuten). Se esittelee tätä ominaisuutta käyttäen esimerkkinä yksinkertaista lajittelusukroa /SORT, joka muuntaa komentorivin alapuolelle kirjoitetun, luvuista muodostuvan luettelon lukujen suuruusjärjestykseen. Tämä sukro on nyt mukana Survon demoissa.

Suositeltavaa on siirtyä sieltä katselemaan vastaavaa YouTube-videota, jolloin on helppo hidastella ja pysäytellä demoa tilanteen mukaan.

Seppo