Windows 10 päivitys ja ääkköset Survossa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|  
Report Content as Inappropriate

Windows 10 päivitys ja ääkköset Survossa

Lauri Tarkkonen
Arvoisat Survojat.

Tulipa sallittua Windows 10 uusi päivitys ja muuten kaikki toimi kuten ennen, mutta kun ryhdyin käyttämään Survoa, MM, niin ääkköset olivat muuttuneet erilaisiksi merkeiksi, jotka eivät minua innostaneet.  

Kone on Toshiba ja sama ilmiö oli Miiran uudessa Asus merkkisesäs koneessa.  Tässä Toshibassa ääkköset toimivat normaalisti, myös Survossa viimeisen vuoden ajan, jona aikana on tullut useampi käyttöjärjestelmän päivitys.  Siis muissa käyttämissäni ohjelmissa ääkköset toimivat kuten niiden pitääkin tai odottaisin niiden toimivan.

Tanhempi noin viiden vuoden ikäinen Samsung, johon vaihdoin käyttöjärjestelmän Vistasta Widows 10 toimii normaalisti, mysö Survo tuntee ääkköset.

÷÷÷ÍÍÍ      õõõ ---   ÕÕÕ ÷÷÷
ööööÖÖÖ   äää ÄÄÄ ååå   ÅÅÅ

Siis ylärivillä Survon näyttöön tulevat merkit ja alarivillä ne mitä minun mielestäni näppäimistä pitäisi tulla ja tuleekin esimerkiksi tälle sivulle kirjoitettaessa.

Onko kellään ehdotuksia tai valmiita ratkaisuja tämän ongelman korjaamiseen.

t. Lauri
Loading...