Reply – Re: Survon demot YouTubessa
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: Survon demot YouTubessa
— by Seppo Mustonen Seppo Mustonen
Olen lisännyt gif-demoiksi ja samalla YouTube-kanavalle kaksi moniulotteiseen normaalijakaumaan liittyvää demoa.

Ensimmäisessä näytän, miten 2-ulotteista normalijakaumaa lähestytään riippumattomista muuttujista muodostettujen summien kautta.

Toisessa esitetään, kuinka multinormaalijakauma syntyy kolmen tai neljän yksinkertaisen lineaarikuvauksen yhdistelmänä riippumattomista, yksiulotteista normaalijakaumaa noudattavista muuttujista.

Kummastakin demosta on tarkempi kuvaus gif-demojen yhteydessä:
Demo 85
Demo 86

Näitä vastaavat YouTube-versiot ovat:
Demo 85
Demo 86