50-vuotias SURVO 66 "uudestisyntyneenä"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

50-vuotias SURVO 66 "uudestisyntyneenä"

Seppo Mustonen
Administrator
Siitä kun ensimmäinen Survo eli SURVO 66 saatiin käyttökuntoon tulee piakkoin kuluneeksi 50 vuotta.
Olen tämän kunniaksi herätellyt tätä Survoa vähitellen henkiin tekemällä SURVO MM:ään ohjelmamodulin SURVO66, joka taitaa ensimmäisen Survon tärkeimmät temput.

Näytteiksi SURVO 66:n toimintatavasta olen tehnyt kaksi demoa
Resurrection of SURVO 66
Cross tabulations with SURVO66

Näistä ensimmäisessä toistetaan alkuperäisessä, vuonna 1968 ilmestyneessä raportissa Statistical programming language SURVO 66 oleva esimerkkisovellus.
Jälkimmäisessä näytetään, miten yhdellä aineiston läpiajolla voidaan muodostaa lukuisia frekvenssi-, summa- ja hajontataulukkoja. Tässä suhteessa SURVO66 on jopa selvästi tehokkaampi kuin nykyiset Survot.

Laajin kuvaus SURVO 66:sta on vuonna 1967 kirjoittamani
Tilastollinen tietojenkäsittelyjärjestelmä SURVO 66.

SURVO66 ei sisällä kaikkia alkuperäisen SURVO 66:n toimintoja, mutta kuitenkin olennaisimmat eli seuraavat:
M, N, COMMENT, DEF, ADD, SUB, MULT, DIV,
MOD, SQRT, LOG, EXP, MAX, MIN,
IF, EQUAL, LESS, LESSEQ, BETWEEN, OR, AND, NOT,
MEAN, CORREL, REGRAN, TABLE.