Arvojen simulointi kolmiojakaumasta

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Arvojen simulointi kolmiojakaumasta

Esko Kaukonen
Hei!

Miten Survolla voisi simuloida kolmiojakauman mukaisesti jakautuneita arvoja?

Kolmiojakauman tiheysfunktio on f(x) =
x, 0 < x <= 1;
2 - x, 1 <= x <= 2;
0 muualla

tai lyhyesti:

f(x) = 1 - abs(x - 1), 0 <= x <= 2

ja se voidaan piirtää GPLOT-kaaviona:
 
HEADER=Kolmiojakauma
GPLOT Y(X)=1-abs(X-1) INTEGRAL=1
YSCALE=0(0.25)2
XSCALE=0(0.25)2
X=[RED][line_width(4)],0,2.0.1

Terveisin Esko
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Arvojen simulointi kolmiojakaumasta

Seppo Mustonen
Administrator
Mielestäni tämä on ehkä helpoin tapa luoda tuota kolmiojakaumaa Survolla:

FILE CREATE KOLMIO

FIELDS:
1 N 8 X
END

FILE INIT KOLMIO,1000000

VAR X=rand(2016)+rand(2016) TO KOLMIO

"Tarkistus":
STAT KOLMIO,CUR+1  / CLASSMAX=101
Basic statistics: KOLMIO N=1000000
Variable: X        ~rand(2016)+rand(2016)
min=0.001812 in obs.#889721
max=1.998832 in obs.#80332
mean=1.000034 stddev=0.408072 skewness=-0.001015 kurtosis=-0.598024
lower_Q=0.707438 median=0.999668 upper_Q=1.292998
up.limit         f     %      *=1024 obs.  class width=0.05
    0.05    1231   0.1 *
    0.1      3725   0.4 ***
    0.15    6336   0.6 ******
    0.2      8810   0.9 ********
    0.25  11156   1.1 **********
    0.3    13724   1.4 *************
    0.35  16354   1.6 ***************
    0.4    18691   1.9 ******************
    0.45  21221   2.1 ********************
    0.5    23663   2.4 ***********************
    0.55  26197   2.6 *************************
    0.6    28427   2.8 ***************************
    0.65  31392   3.1 ******************************
    0.7    33678   3.4 ********************************
    0.75  36272   3.6 ***********************************
    0.8    38790   3.9 *************************************
    0.85  41189   4.1 ****************************************
    0.9    44058   4.4 *******************************************
    0.95  46419   4.6 *********************************************
    1       48993   4.9 ***********************************************
    1.05  48445   4.8 ***********************************************
    1.1    46317   4.6 *********************************************
    1.15  43890   4.4 ******************************************
    1.2    40961   4.1 ****************************************
    1.25  38999   3.9 **************************************
    1.3    36121   3.6 ***********************************
    1.35  33651   3.4 ********************************
    1.4    31182   3.1 ******************************
    1.45  28751   2.9 ****************************
    1.5    26747   2.7 **************************
    1.55  23730   2.4 ***********************
    1.6    21102   2.1 ********************
    1.65  18677   1.9 ******************
    1.7    16227   1.6 ***************
    1.75  13679   1.4 *************
    1.8    11350   1.1 ***********
    1.85    8513   0.9 ********
    1.9      6344   0.6 ******
    1.95    3698   0.4 ***
    2         1290   0.1 *
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Arvojen simulointi kolmiojakaumasta

Esko Kaukonen
Hei!

Kiitos, tuo onkin yllättävän helppo tapa.
Se muistuttaa kahden nopan heiton silmälukua Survolla

Terveisin Esko
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Arvojen simulointi kolmiojakaumasta

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Hei Esko,
Niinhän se muistuttaa - skaala vain on eri:

FILE MAKE NOPAT,1,1000000,summa,8
     noppa1=int(6*rand(2016)+1)
VAR summa=noppa1+noppa2 TO NOPAT
     noppa2=int(6*rand(2016)+1)
STAT NOPAT,CUR+2

Basic statistics: NOPAT N=1000000
Variable: summa  ~noppa1+noppa2
min=2    in obs.#30
max=12    in obs.#9
mean=6.999337 stddev=2.414542 skewness=-0.000947 kurtosis=-0.634857
lower_Q=5    median=7    upper_Q=9
summa     f   %   *=4096 obs.
    2 27699  2.8 ******
    3 55891  5.6 *************
    4 83066  8.3 ********************
    5 110886 11.1 ***************************
    6 139197 13.9 *********************************
    7 166792 16.7 ****************************************
    8 138845 13.9 *********************************
    9 110696 11.1 ***************************
   10 83970  8.4 ********************
   11 55374  5.5 *************
   12 27584  2.8 ******
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Arvojen simulointi kolmiojakaumasta

Esko Kaukonen
Hei!

No niinpä, nopanheitotkin voidaan tehdä ilman noppia

Terveisin Esko