Clipboard

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Clipboard

Juha Valtonen
Onko keinoa tallettaa sukrossa blockki windowsin leikepöydälle?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Clipboard

Seppo Mustonen
Administrator
SURVO MM:ssä
seuraava sukro A määrittelee kolmirivisen blokin ja siirtää sen
COPY-komennolla leikepöytään

TUTSAVE A
{R}
{r3}{block}{block}{d2}{r27}{block}{R}
COPY{act}
{end}

/A
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Clipboard

Juha Valtonen

Ähh, olisihan tuo löytynyt helpistäkin, kun taas olisin ollut vähän pitkäjänteisempi...
Kiitos, tuon esimerkin avulla sain itselleni version juuri omaan tarpeeseeni.
Toimii myös  Survo-R:ssä.