Erikoismerkit printissä

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Erikoismerkit printissä

Juha Valtonen

Joskus tietyt erikoismerkit, kuten nyt vaikka pykälä tai aste aiheuttavat päänvaivaa.

Esimerkiksi tuo pykälä (§) tulostuu printissä jonain muuna, ja jos haluaa tulosteeseen
§-merkin, niin pitää kirjoittaa ascii-merkki 167 (alt-F7 167),
, joka taas survossa näyttää aste-merkiltä.

Toinen tapa hoitaa asia on tehdä oma "codes" tiesto. Se onnistuu ottamalla
pohjaksi survo/sys -hakemistosta DEFAULT.BIN tiedosto komennolla CODES LOAD DEFAULT.BIN.
Ja kun siihen tekee tarvittavat muutokset - esimerkiksi pykälää varten 245:n kohdalle
toiseen sarakkeeseen 245:n tilalle 167. Ja tallentamalla bin-tiedoston uudella nimellä
(mielellään omaan työ/sukro-hakemistoon) CODES SAVE -komennolla.
Sitten sitä voi printissä käyttää laittamalla  "- codes <hakemisto>\xxx.BIN  " printti-listauksen
alkuun.

No, yhden merkin takia voi olla, että ei vielä kannata nähdä vaivaa. Mutta, jos pitää esimerkiksi
tulostaa tanskan- tai norjankielistä tekstiä, niin sitten kyllä toiminnolle on tarvetta

Entä saako PLOTin lukemaan myös codes-muunnosta?
Vai löytyykö jotain muita kikkoja näihin?