FIELD EXPAND ja yleistä Survo-epistemologiaa

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FIELD EXPAND ja yleistä Survo-epistemologiaa

Sussa
Tein aineistooni uusia muuttujia.

Ensimmäisellä yrittämällä sain FILE EXPAND AINEISTONNIMI -komennon toimimaan nätisti ja sain lisää tilaa ja kaikki muuttujat paikoilleen. Sitten klähmin tallennuksen kanssa ja menetin tiedot.

Kun aloitin alusta, se ei enää anna lisää tilaa.

Ja kun yritän FILE LOAD AINEISTO TO R>aineisto -käskyä, se herjaa että ei löydä sitä ensimmäistä tilanpuutteen takia pois jäänyttä muuttujaa. Miksi se sitä edes etsii, sitä en todellakaan ymmärrä...

Osaako joku auttaa aloittelijaa? Survosta en ihan oikeasti ole löytänyt manuaalia mistään ja tuo kysymysmerkki-komento-keinolla esiin tuleva sanamassa ei sano minulle mitään sekään.

Eli jos joku osaa kertoa, mista sellaisen R-tyyppisen manuaalin löytäisi, niin opiskelisin sitä kovin mielelläni.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FIELD EXPAND ja yleistä Survo-epistemologiaa

Reijo Sund
Administrator
Sussa wrote
Ensimmäisellä yrittämällä sain FILE EXPAND AINEISTONNIMI -komennon toimimaan nätisti ja sain lisää tilaa ja kaikki muuttujat paikoilleen. Sitten klähmin tallennuksen kanssa ja menetin tiedot.
Hyvä, että sait homman ensimmäisellä kerralla toimimaan .

Tallennuksen kanssa klähmiminen kuulostaa siltä, että ilmeisestikään et muistanut tallentaa toimituskenttää eli käytännössä niitä komentoja, joilla mm. aineistoasi käsittelit. Suosittelen ctrl+S -napin ahkeraa käyttöä! Ja vaikka toimituskenttä olisikin hävinnyt, niin se ei tarkoita sitä, että tiedostoon tallennettu aineisto olisi hävinnyt. Jos löydät takaisin työhakemistoon, jossa aineistoa käsittelit, niin luultavasti sieltä sen aikaisemman luomasi tiedoston pitäisi löytyä.

Itse asiassa ripeä toimija voi jopa onnistua pelastamaan myös ainakin osan hävitetystä toimituskentästäkin. Eli Survo uudestaan käyntiin, CD <Temp> ja sieltä sitten vaikka DD:llä etsimään ikkunan nimessä näkyvää kirjaintunnusta edeltävällä kirjaimella alkavaa mahdollisimman uutta .EDT-tiedostoa. Ei varsinaisesti helppoa, mutta jos saa onnistumaan, niin voi joskus säästää turhalta harmitukselta.

Joka tapauksessa käytännön työskentelyn kannalta olisi tärkeä oppia ymmärtämään milloin käsitellään tiedostoja ja milloin toimitaan puhtaasti toimituskentässä. Tämä voi vaatia vähän totuttelua, koska esim. R:ssä miltei kaikki objektit ovat muistissa ja tiedostoja käsitellään vain harvoin, jolloin "klähmiminen" voi tosiaan johtaa tietojen häviämiseen. Toisaalta myös esim. SPSS:ssä ja SAS:ssa kyllä käsitellään aineistoja, joiden käsittelyyn tarvittavat komennot näkyvät "syntax"-ikkunassa.


Sussa wrote
Kun aloitin alusta, se ei enää anna lisää tilaa.
Tämä kuulostaa erittäin kummalliselta, sillä vaikka aikaisempi tiedostosi olisi edelleen tallessa ja koittaisit kirjoittaa vahingossa sen päälle, niin kyllä FILE EXPANDin pitäisi toimia. Ehkä voisit kokeilla käyttää komentoa FILE COPY, jolla kopioisit vanhan tiedoston uudeksi (ja samalla tiedostoon tulisi lisää vapaata tilaa). Näin tietysti syntyy useita työtiedostoja, mutta usein se ei haittaa vaan auttaa paremmin hahmottamaan missä vaiheessa ollaan menossa aineiston käsittelyn kanssa ja syntyy "varmuuskopioita".

Sussa wrote
Ja kun yritän FILE LOAD AINEISTO TO R>aineisto -käskyä, se herjaa että ei löydä sitä ensimmäistä tilanpuutteen takia pois jäänyttä muuttujaa. Miksi se sitä edes etsii, sitä en todellakaan ymmärrä...
Tämä taas kuulostaa siltä, että komento lukisi vahingossa muille komennoille annettuja täsmennyksiä (esim. VARS tai MASK). Kannattaa kokeilla luoda ns. rajarivi eli pisteistä koostuva rivi komennon ylä- ja alapuolelle, niin pitäisi toimia halutulla tavalla. Tuo täsmennysten luku on käsittääkseni tavallisimpia aloittelijan kompastuskiviä, joten kannattaa opetella rajarivien käyttöä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Sussa wrote
Osaako joku auttaa aloittelijaa? Survosta en ihan oikeasti ole löytänyt manuaalia mistään ja tuo kysymysmerkki-komento-keinolla esiin tuleva sanamassa ei sano minulle mitään sekään.

Eli jos joku osaa kertoa, mista sellaisen R-tyyppisen manuaalin löytäisi, niin opiskelisin sitä kovin mielelläni.
Toivottavasti näistä vinkeistä oli jotain apua.

Aina ei ole helppo saada kiinni siitä, mikä aloittelijasta tuntuu hankalalta tai vaikeasti ymmärrettävältä, joten on oikein hyvä kuulla näistä kohdatuista ongelmista ja ehkä saada koottua yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä kattavammaksi ja aloittelijalle mahdollisimman hyödylliseksi "manuaaliksi". Erinäisiä toimenpitäitä tämän eteen onkin jo työn alla, mutta kaikki autenttiset käyttökokemukset auttavat niiden jalostamisessa mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen suuntaan.