FIELDS-lista FILE SAVE

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FIELDS-lista FILE SAVE

Petri Palmu
Oletteko huomanneet sellaisen piirteen, etä FILE SAVE pyrkii aina hakemaan minkä tahansa FIELDS-listan. Esim.


SAVEP CUR+1,CUR+3,k.txt
A|B|C
1|2|3
0|1|0


FILE DEL K1
FILE SAVE k.txt TO K1 / DELIMITER=| NAMES=1 FIRST=2
FILE SHOW K1
....................


FIELDS:
1 X1
2 X2
END

FILE LOAD +K1
 X1 X2
 1 2
 0 1
FILE SAVE siis lukee tuon K1:een (mikä ei ollut tarkoituksenmukaista).

Tuon ominaisuuden takia en ole käyttänyt FIELDS: -listaa (asiasta on kyllä mainittu jo kauan kauan sitten...)
Jos ei ole suurempaa haittaa, niin ehdottaisin jotain muutosta tuohon menettelyyn. Voisiko oletuksena olla että FIELDS-listaa ei haeta, ja jos sit haetaan niin olisi täsmennyksenä FIELDS=<FIELDS_listan nimi> Ehkä siis vähän FILE MASK + MASKING tekniikkaa mukaillen. MASKING on yksi suosikkeja, ehdotin tuon aikoinaan Sepolle kun halusin helpottaa muuttujien valintaa mm. regressio- ja faktorianalyyseissa... :)

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FIELDS-lista FILE SAVE

Reijo Sund
Administrator
Petri Palmu wrote
Oletteko huomanneet sellaisen piirteen, etä FILE SAVE pyrkii aina hakemaan minkä tahansa FIELDS-listan.
Tämä on tosiaan tullut aikasemminkin esille ja on tosiaan joskus vähän hankalaa, jos on toistamassa jotain juttua, missä data on luettu sisään FILE SAVElla ja myöhemmin on sitten FILE UPDATElla säädetty vaikka formaatteja tms.

Lisäsin tuon ohittamiseksi aikoinaan NOFIELDS-täsmennyksen eli hankaluuden saa ohitettua Survo R:ssä käyttämällä FILE SAVEn kanssa täsmennystä NOFIELDS=1.

Harkitsen kuitenkin josko tuon FIELDSin automaattisen etsimisen voisi muuttaa tapahtuvaksi vain ensimmäiseen vastaan tulevaan rajariviin saakka ja jos siitä haluaa mennä ohi, niin FIELDS-täsmennyksellä voi antaa sen mitä haluaa käyttää.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FIELDS-lista FILE SAVE

Petri Palmu
Reijo Sund wrote

Tämä on tosiaan tullut aikasemminkin esille ja on tosiaan joskus vähän hankalaa, jos on toistamassa jotain juttua, missä data on luettu sisään FILE SAVElla ja myöhemmin on sitten FILE UPDATElla säädetty vaikka formaatteja tms.

Lisäsin tuon ohittamiseksi aikoinaan NOFIELDS-täsmennyksen eli hankaluuden saa ohitettua Survo R:ssä käyttämällä FILE SAVEn kanssa täsmennystä NOFIELDS=1.

Harkitsen kuitenkin josko tuon FIELDSin automaattisen etsimisen voisi muuttaa tapahtuvaksi vain ensimmäiseen vastaan tulevaan rajariviin saakka ja jos siitä haluaa mennä ohi, niin FIELDS-täsmennyksellä voi antaa sen mitä haluaa käyttää.
Mitkä on tällä hetkellä tuon FIELDSin täsmennykset? Mulla on tuo FIELDS-lista muutamien rajarivien päässä (FILE SAVE:sta) ja haluaisin poimia sen parametrit...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FIELDS-lista FILE SAVE

Reijo Sund
Administrator
Petri Palmu wrote
Mitkä on tällä hetkellä tuon FIELDSin täsmennykset? Mulla on tuo FIELDS-lista muutamien rajarivien päässä (FILE SAVE:sta) ja haluaisin poimia sen parametrit...
Tämmöisiä löytyy:

Survo R 0.6.3
- In FILE SAVE, FIELDS-list is now by default searched only until next borderline
- FIELDS=<name> can be used in FILE SAVE to indicate fields-list to be used

Muste 0.4.91
- NOFIELDS -specification for FILE SAVE (to avoid collision with "wrong" fields-lists)

Eli homman pitäisi kyllä toimia antamalla listaasi osoittava FIELDS-täsmennys. Jos saat toimimaan, niin pistäisitkö tänne pelkistetyn esimerkin sen käytöstä?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FIELDS-lista FILE SAVE

Petri Palmu
Joo laitan, eikö tuossa
- FIELDS=<name> can be used in FILE SAVE to indicate fields-list to be used

pidä
FILE SAVE .... / FIELDS=KENTAT1

..........................


.............................
Lisäksi ilmoittaa tuo (esim.) KENTAT1 myös muuttujalistan kohdalla

FIELDS: KENTAT1
1    X1
...

tms.?

Vai mites tuo menikään? :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FIELDS-lista FILE SAVE

Reijo Sund
Administrator
Petri Palmu wrote
Joo laitan, eikö tuossa pidä lisäksi ilmoittaa tuo (esim.) KENTAT1 myös muuttujalistan kohdalla
Kyllä, juuri noin pitäisi toimia.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: FIELDS-lista FILE SAVE

Petri Palmu
Tässä olisi yksi käyttötilanne (jätetään sarake pois lopullisesta datasta):

R CUR+1,CUR+3
D <- data.frame(X1=c(1,2), X2=c("C","D"));
write.table(D, "koe1.txt",
quote=FALSE, row.names=FALSE, col.names=TRUE, sep="\t");


?write.table()

LOADP koe1.txt
X1   X2
1    C
2    D


...........................

FILE DEL TEST1
FILE CREATE TEST1
FIELDS:
1 NA_ 2 A
END

.........................

FILE SAVE koe1.txt TO TEST1 / FIELDS=F1 DELIMITER=TAB FIRST=2

...............
 Tätä ei käytetä
FIELDS: F2
1 A
2 B
ENDFILE SHOW TEST1

........................

FIELDS: F1
1 A
2 -
END

FILE LOAD +TEST1
   A
   1
   2