FILE AGGR / #VALUES

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

FILE AGGR / #VALUES

Juha Valtonen


FILE AGRR:ssa on functio #VALUES, jolla saa haluamastaan muuttujasta
eri arvojen lukumäärä ko. ryhmässä.
(ks File? -> B = FILE AGGR -> 3 = FILE AGGR ->
" #VALUES  # of different values (<data> must be sorted also with respect to the X variable.) "

Aiemmissa versioissa functio tunnisti  vain numeeriset arvot.
Versiosta 0.5.37 lähtien sillä voi laskea myös erilaiset stringit.

esim:

DATA KOE
ab MN MS
A 1 X
A 2 X
A 3 X
B 1 Y
B 1 Z
B 1 W
B 1 Z


FILE COPY KOE TO NEW KOE2

FILE SHOW KOE2


FILE AGGR KOE2 BY ab TO KOE3

VARIABLES:
ab FIRST ab
NN #VALUES MN
NS #VALUES MS
END


FILE SHOW KOE3


huomaa, että  NS saa arvon 4 (MS: Y, Z, W, Z)  kun ab=B  

Mutta jos sortataan

FILE SORT KOE2 BY ab,MS TO KOE4
file show koe4
FILE AGGR KOE4 BY ab TO KOE5

VARIABLES:
ab FIRST ab
NN #VALUES MN
NS #VALUES MS
END


FILE SHOW KOE5

Nyt NS saa vastaavasti arvon 3 (MS: W, Y, Z, Z)  kun samat arvot (Z) ovat peräkkäin.