Flash-demojen muunto mp4-muotoon

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Flash-demojen muunto mp4-muotoon

Seppo Mustonen
Administrator
Esim. ilmoituksen
Adobe will kill Flash in 2020
mukaan selaimet eivät ilmeisesti tule enää tukemaan flash-demoja tietoturvaongelmien vuoksi.

Sen vuoksi olen viime päivinä urakalla muuntanut Survon flash-demot
suomenkieliset demot
englanninkieliset demot
mp4-muotoon.

Jotkut näistä demoista ovat olleet saatavilla myös kokoelmassa
Survo highlights and small applications
mutta eivät läheskään kaikki.