Getting started with Survo R

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Getting started with Survo R

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Perustimme Reijon kanssa forumin etusivulle paikan Survo R -aloitusoppaalle. Tarkoitus on tehdä mahdollisimman ytimekäs opas, joka kattaa perusasiat ja kannustaa eteenpäin, mm. Survo-kirjan ym. hyvien neuvojen ja oppaiden pariin.

Toistaiseksi olemassa on muutama alustavasti nimetty osa, joihin on tarkoitus kirjoittaa tekstiä mm. aiempien ideoiden ja luonnosten pohjalta. Johdantotekstin ensimmäinen versio on juuri julkaistu, muut ovat vielä tyhjiä.

Tarkoitus on, että keskustelua (ehdotuksia, kommentteja yms.) käydään täällä, ja itse oppaan puolelle tehdään vain uusia versioita sitä mukaa kuin niitä saadaan aikaan.