Hyvää Joulua + pikku kysymys

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hyvää Joulua + pikku kysymys

Juha Valtonen
Hyvää Joulua ja menestyksekästä vuotta 2022.

Samalla käytän tilaisuutta kysyä Survo-R:stä.
Kun esimerkiksi INDEX:llä listaa tiedostonimet, niin ääkköset kääntyvät kauniisti mukana.
Mutta sitten, jos yrittää avata /OPEN:lla niin ääkkösiä sisältävää tiedostonimeä ei löydykään, vaan ääkköset muuntuvat systeemin mukaisesti.

INDEX *162340.png
/OPEN "Näyttökuva 2021-08-31 162340.png" / 245482 31.08.21 16:23

=>
> muste:::.muste.systemopen('"Nõytt÷kuva 2021-08-31 162340.png"',FALSE,1)

Onko tähän mitään kikkakolmosta, jolla R:lle saisi välitettyä tiedostonimen niin, että nimen  ääkköset kääntyisi R:n tunnistamiksi?


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hyvää Joulua + pikku kysymys

Reijo Sund
Administrator
Kun Survo R on käynnissä, niin seuraavan koodin pyöräyttäminen R-komentoina pitäisi auttaa. Kyseessä on tämän yhden asian kikkaileminen "kuntoon" ja sillä voi mahdollisesti olla odottamattomia seuraamuksia jossain muissa tilanteissa. Jos muutoksen haluaa pysyvämmäksi, niin nuo seuraavat koodirivit voi laittaa .Rprofile:n loppuun.
.muste.systemopen2 <- muste:::.muste.systemopen 
.muste.systemopen <- function(komento = ".", odotus = FALSE, paran = 1) { .muste.systemopen2(iconv(komento,"","CP858"), odotus, paran) }
environment(.muste.systemopen) <- asNamespace('muste')
assignInNamespace(".muste.systemopen", .muste.systemopen, ns = "muste")
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Hyvää Joulua + pikku kysymys

Juha Valtonen

Aivan mahtavaa - tuon avullahan se toimii hienosti.

En nyt ainakaan vielä laittanut .Rprofileen, mutta tein
näppäinsukron, joka käy nuo R-käskyt Survosta tarvittaessa komentelemassa.

Kiitos - nyt on tuokin pieni haitta pois harmittamasta...

Tässä vaiheessa vuoro toivotella hyvää vuotta 2022!