Jouluhimmeleitä

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jouluhimmeleitä

Seppo Mustonen
Administrator
Olen viime viikkoina lähestynyt matematiikan väitöskirjatyöni "Distance distributions in networks" (1964) aihepiiriä kolmella uudella demolla
Demo 96
Demo 97
Demo 98
joista viimeisessä käsitellään jouluhimmelimäistä n-ulotteista kuutiota.
Laskentamahdollisuudet vaikuttavat hieman paremmilta kuin 50 vuotta sitten.
Näissä merkeissä Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016 !
Seppo