Julia ohjelmointikieli

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Julia ohjelmointikieli

Petri Palmu
Kokeilin ihan nopsaa, miten Julia,

http://julialang.org/
,
sulautuu Survo R:ään (eli voidaan ajaa command promptista).

1. Julian asentaminen:

http://julialang.org/downloads/

asennuspaketti puretaan johonkin (lopulliseen) kansioon, itselläni

C:\S\J\

sieltä löytyy julia.bat, jonka avulla skripti ajetaan (jos tiedostoa klikkaa, niin avautuu Julian oma komentoikkuna / "editori").


*
*http://docs.julialang.org/en/release-0.1-0/manual/getting-started/
*
*
*SAVEW a>,A>,ex1.jl  / 2. talleta skripti
*
* 3. Aja skripti
*>C:\S\J\julia  ex1.jl petri palmu
a
*#######################
*### pari testiä ... ###
*for x in ARGS; println(x); end
*
*a=2;
*b=3;
*c=a+b;
*print(c);
*print("\n");
*print(ARGS[1]);
*
*print("\n");
*print(typeof(2));
*
*for T = {Int8,Int16,Int32,Int64,Int128,Uint8,Uint16,Uint32,Uint64,Uint128}
*         println("$(lpad(T,6)): [$(typemin(T)),$(typemax(T))]")
*       end
*
A##################
*
*

ja output:

> muste:::.muste.system('C:\\S\\J\\julia  ex1.jl petri palmu',TRUE)
petri
palmu
5
petri
Int64  Int8: [-128,127]
 Int16: [-32768,32767]
 Int32: [-2147483648,2147483647]
 Int64: [-9223372036854775808,9223372036854775807]
Int128: [-170141183460469231731687303715884105728,170141183460469231731687303715884105727]
 Uint8: [0,255]
Uint16: [0,65535]
Uint32: [0,4294967295]
Uint64: [0,18446744073709551615]
Uint128: [0,340282366920938463463374607431768211455]
>

Tämä siis nopea kokeilu... näyttää olevan paljon yhteistä R:n ja Pythonin kanssa. Väitetään, että olisi paljon R:ään nopeampi ja mahdollistaisi paremmin Big Data -operaatiot?