Kestoaikojen muuntaminen: kellään kikkakolmosia?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kestoaikojen muuntaminen: kellään kikkakolmosia?

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Hei,
Itsenäisyyspäivän iloksi ajattelin piirtää hajontakuvan erään
testin tuloksista ja testiin käytetystä ajasta. Data kahdesta
muuttujasta tulee eräästä järjestelmästä Excel-muodossa. Onko
kellään jemmassa sukroa tms. konstia, jolla saisi nuo kestoajat
muunnettua jollekin käyttökelpoisemmalle asteikolle? Liitteenä
data tab-delimited-txt -muodossa (Windows-merkistöllä).
- Kimmo
MOOC-koe1-kesto-arvosana.txt