Kirjasintyyppi

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kirjasintyyppi

Petri Palmu
Simplest form of a data matrix is following:

  11 *DATA ABC1
  12 *   X   Y   test1
  13 * 1.2   5   -4.56
  14 * 3.4  11    3.52
  15 * 2.0   9    2
  16 * 1.7   4    4.6
  17 *

Tuossa näyttää ihan mukavasti taulukon, vaikka fonttityyppi ei liene Courier tms.?

GPLOT Y(X)=1/(1+(X-c)^2) / YSCALE=-0,1 c=-2
abcdefg
1234567
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kirjasintyyppi

Reijo Sund
Administrator
Petri Palmu wrote
Tuossa näyttää ihan mukavasti taulukon, vaikka fonttityyppi ei liene Courier tms.?
Kyllä pitäisi onnistua mono-fonttikin eli esim. taulukot tai toimituskenttäotteet voi laittaa "raw-tagien" sisään:
 11 *DATA ABC1 
 12 *  X  Y  test1 
 13 * 1.2  5  -4.56 
 14 * 3.4 11  3.52 
 15 * 2.0  9  2 
 16 * 1.7  4  4.6 
 17 * 

Kokeile rekisteröityä niin saanet näkyviin työkalupalkin, jonka More-napin alta löytyy Raw text vaihtoehto..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kirjasintyyppi

Petri Palmu
No niin, nyt tuli lmuotoilumahdollisuudet käyttöön, kun rekisteröidyin :)