Kontrollisaraketekniikka

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kontrollisaraketekniikka

Petri Palmu
Musteessa oli laajennettu tuota kontrollisarakkeiden käyttöä merkkien uusiokäytön suuntaan. Voisiko siitä laittaa muutaman esimerkin. Mulla on ilmeisesti sen verran huonot työtavat, että kontrollimerkit meinaavat usein loppua.  

Aika paljon on tämäntyyppisiä:

a
*
A
*
*
b
*
*
B
*
*
c
*
*
Ca,A ,... välissä saattaa olla milloin mitäkin.... esim. vaikkapa LaTeX-koodinpätkiä.

Toki tässä on sitten niin, että Musteen kontrollisarakesysteemin erikoisuudet eivät toimi Survossa...


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kontrollisaraketekniikka

Reijo Sund
Administrator
Petri Palmu wrote
Musteessa oli laajennettu tuota kontrollisarakkeiden käyttöä merkkien uusiokäytön suuntaan.
Musteessa voi halutessaan viitata seuraavaan kontrollisarakkeesta löytyvään haluttuun merkkiin (ensimmäiseen löytyvään viittaamisen sijaan). Tämä onnistuu ">"-merkillä komennon riviparametreissä.

Esimerkiksi:

Suorittaa R-koodin seuraavien R ja r kontrollisarakkeiden osoittamalta väliltä:
R R>,r>

Tulostaa seuraavalta A-merkittyä riviä seuraavalta riviltä kolmanneksi viimeiseen riviin asti:
PRINT A>+1,END-2 TO KOE.PS