Kuvavinkkejä

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kuvavinkkejä

eino uotila
Terve!
Teen graduuni kuvia Survolla. Trial & errorin kautta päädyin käyttämään PLOT xvar,yvar1,yvar2,yvar3,... muotoa.

Tässä kuvassa
xvar=Kuviosuj
yvar1=TMTA
yvar2=TMTB
yvar3=TMT_BA

Kuvaan tulee siis kolmen y-muuttujan vaihtelu x-muuttujaa vastaan niin, että tehtävät erottuvat värikoodilla ja bonuksena koehenkilöiden ikä määrittää heidän datapointtinsa koon. Tässä TMT-tehtävien vaihtelu kuviosujuvuustehtävää vastaan.

Nyt kaipaankin vinkkejä miten tehdä kuvista vielä kelpoisampia graduun.

Koodilla

PLOT data,Kuviosuj,TMTA,TMTB,TMT_BA
DEVICE=PS,C.PS
YSCALE=5(10)180

TMTAPOINT=[RED],5,17,Ika,52
TMTBPOINT=[GREEN],5,17,Ika,52
TMT_BAPOINT=[BLUE],5,17,Ika,52

Tulee tällaista kuvaa


Ainakin FRAME=1 (tai 0) nyt alkuun, mutta mitä muuta? Y-akselille tulostuu yvar1 muuttujan nimi, mutta oikeastaan siitä olisi kyllä hyvä päästä eroon ja sen tilalla voisi olla kaikkien muuttujien nimet tai sitten ei mitään. Jos ei mitään niin kuvatekstissähän tulisi sitten lukea mitä Y-akselilla on..
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Kuvavinkkejä

Juha Valtonen
Survolla voi kuvaan kikkailla vaikka mitä, varsinkin kerrostamalla kuvia.
Ensin lähtisin liikkeelle kuvan koosta, tai ainakin suhteista -
eli SiZE, XDIV ja YDIV -määritteistä. Niissä kannattaa huomata, että
voi käyttää myös symboleja, jolloin koon/suhteiden muuttaminen on kätevämpää.
Esimerkiksi yhdessä tapauksessa käytin tällaista:
kuvan koko:
SIZE=W,H
W=2700
H=1900

"reunojen" määrittely:
XDIV=W1,W2-W1,W-W2
W1=200
W2=2650
YDIV=H1,H2-H1,H-H2
H1=200
H2=1600

sitten XLABEL ja YLABEL avulla saa akselien selitteet
HEADER kuvan otsikko
Aika usein laitan HEADER=_  ja teen tekstit TEXTS -avulla, jolloin tekstejä voi
sijoitella vapaasti (ja niissä voi taas hyödyntää noita mittasymboleja)

Seuraavassa yksi esimerkki vakiokuvistani: