LIST SHOW tekstimuotoisen tiedon selailuun

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LIST SHOW tekstimuotoisen tiedon selailuun

Juha Valtonen


Mietin, miten helpoiten "selailen" tilastoaineistoon
liittyvää tekstimuotoista dataa. Tällainen kysymys voi
tulla muillekin eteen esimerkiksi kyselyissä, joissa vastauksista
osa on avovastauksia, jotka voivat olla pitkiäkin, eikä niitä
tunnu järkevältä viedä dataan muuttujaksi.

Itselläni tilanne liittyi siihen, että havainnoista/tapauksista
oli koodattujen muuttujien lisäksi sanallinen tapauskuvaus.
Nyt jos halusin katsoa aineistosta jonkin muuttujan suhteen
valitun osa-aineiston tapauskuvauksia, niin miten ne ovat
helposti poimittavissa?

Tähän löytyi apuvälineeksi Survosta LIST SHOW-toiminto.
Tapauksilla luonnollisesti SVO-datassa on jokin tunnisteeksi
kelpaava muuttuja, esimerkiksi muuttuja ID.

Kun tapauskuvaukset tallentaa Survon EDT-kenttään tai vaikka
useampaankin kenttään, ja siinä/niissä erottelee tapauksiin liittyvät
tekstit "chapterseiksi" DEF-määrittelyllä nimeten ne ID-muuttujan
mukaisesti, niin niitä on kätevä poimia LIST SHOW:lla.

Kyselysysteemissä hakusanalla DEF? (L=LIST; 1= LIST definition) löytyy apuja siihen,
miten chaptereita voi määritellä.

Sen jälkeen voi datasta ajaa halutut tunnisteet selattavaksi
FILE LOADilla.

Seuraavassa kuvitteellinen esimerkki. Oletetaan, että meillä on
aineisto nimeltään AINEISTO, jossa on vaikka muuttujat Ika, Sukupuoli
sekä ID, joka on vastaajan tunniste. Sitten meillä on EDT-kenttä
KUVAUKSET, jossa on kutakin tapausta (ID:n arvoa) vastaava
DEF-määritelty tekstikappale.

Tehdään AINEISTOon apumuuttuja, jossa on ketjutettu ID ja tiedostonimi

VAR apu:S25=MISSING TO AINEISTO
VAR str(apu)=str(ID)&comma&"KUVAUKSET" TO AINEISTO

sitten haetaan vaikka tietyn ikäisten miesten vastaukset

#FILE LOAD AINEISTO CUR+2 /  VARS=apu LABELS=1  SELECT=nuoret*miehet   nuoret=Ika,17,24 miehet=Sukupuoli:M

#############

tulokseksi tulee esimerkiksi seuraavaa:


apu
id0001,KUVAUKSET
id0043,KUVAUKSET
id0067,KUVAUKSET
...
id9867,KUVAUKSET


Tuohan on jo melkein valmis lista-määrittely.
Ei tarvitse muuta kuin korvata ensimmäiseltä riviltä muuttujan
nimi vaikka tekstillä - huom kaksoispiste.
LIST OSA:

Sen jälkeen voi katsella kyseisten tapausten tekstikuvauksia
LIST SHOW OSA

jos EDT-kenttä KUVAUKSET, on jossain toisessa hakemistossa, niin
sen sijaan, että koko hakemistopolun vie apu-muuttujaan, voi
LIST SHOWssa käyttää myös PATH-määrittelyä.

PATH=<Hakemistopolku\

*******
Tämä oli lyhennelmä osasta laivaseminaarissa 2017 pitämääni esitelmää.
Jos tämä toiminto kiinnostaa, mutta ei kuitenkaan selvinnyt tästä sepustuksesta,
niin voi kyllä ottaa suoraan yhteyttä minuun - kerron mielelläni lisää.