Lag/change point datan tekeminen FILE COPY + MATCH (SQL JOIN)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lag/change point datan tekeminen FILE COPY + MATCH (SQL JOIN)

Petri Palmu

Viivästetyn / muutospistedatan
rakentaminen FILE COPY + MATCH

Pitkittäis-/paneelidata (ID,T)

Idea: vars. datasta K luodaan
lägätty data K_1, jotka datat yhdistetään siten,
että aikamuuttujaa T lägätään (tai
oikeammin liidataan). Läggäystä ei siis
suoranaisesti tehdä vars. muuttujille X,Y,G,...

Tarkoitus: Käyttää ideaa SQL:ssä.

DATA _K
ID T  X  Y   G
A  1  0  1000  fi
A  2  1  12000 fi
B  2  1  3333  se
C  1  0  650  uk
C  2  1  400  uk
C  3  1  5000  fi
C  4  1  2999  fi


jossa ID = yksilötunniste, T = aika ja
 X = 1/0-tilamuuttuja
 Y = numeerinen muuttuja
 G = kategorinen muuttuja

/ACTIVATE2 +

FILE COPY _K TO NEW K
..................
FILE SHOW K
Tehdään ns. viivästetty data
FILE COPY K TO NEW K_1
....................
VAR T_1:2=T+1 TO K_1 / Talletetaan
VAR TAPU:2=T TO K_1
VAR TAPU:2=T+1 TO K

...........
FILE LOAD +K_1
 I T X   Y G   T_1  TAPU
 A 1 0 1000 fi   2   1
 A 2 1 12000 fi   3   2
 B 2 1 3333 se   3   2
 C 1 0  650 uk   2   1
 C 2 1  400 uk   3   2
 C 3 1 5000 fi   4   3
 C 4 1 2999 fi   5   4


FILE LOAD +K
 I T X   Y G  TAPU
 A 1 0 1000 fi   2
 A 2 1 12000 fi   3
 B 2 1 3333 se   3
 C 1 0  650 uk   2
 C 2 1  400 uk   3
 C 3 1 5000 fi   4
 C 4 1 2999 fi   5


...........................

Datojen K ja K_1 yhdistelyä varten
luodaan: (tähän voisi tehdä sukron...)

VAR X_1:1=X TO K
VAR X_1:1=MISSING TO K_1
VAR Y_1=Y TO K
VAR Y_1=MISSING TO K_1
VAR G_1:S2=MISSING TO K
VAR str(G_1)=str(G) TO K
VAR G_1:S2=MISSING TO K_1

......................

Täsmäytetään ID ja aika-apumuuttujan TAPU avulla:

FILE COPY K TO K_1 / MODE=3  MATCH=ID,TAPU VARS=X_1,Y_1,G_1
...............
FILE EXPAND K_1,20,100
.............
  Muutos X:ssä
VAR dX:1=if(X_1=MISSING)then(MISSING)else(A1) TO K_1

 A1=if(X<>X_1)then(1)else(0)
...............

 Yhdistetty data, jossa on X,Y viivästetyt muuttujat
 X_1,Y_1,G_1


FILE LOAD +K_1  / VARS=ALL,-TAPU,-T_1
 I T X   Y G X_1     Y_1 G_ dX
 A 1 0 1000 fi  -      - -  -
 A 2 1 12000 fi  0  1000.000 fi  1
 B 2 1 3333 se  -      - -  -
 C 1 0  650 uk  -      - -  -
 C 2 1  400 uk  0   650.000 uk  1
 C 3 1 5000 fi  1   400.000 uk  0
 C 4 1 2999 fi  1  5000.000 fi  0


- dX kertoo kohdan, jossa X:n tila muuttuu
(data on vasemmalta sensuroitua)

- Yo. ideaa voi käyttää SQL-kielessä
 LEFT JOIN tyyppisesti

- Läggäyksiä voi tehdä esim. YYYY-MM tyyppiselle
 aikadatalle (joita mulla on käytössä)

Testasin isommalla rekisteriaineistolla suurelle määrälle
muuttujia ja homma toimi hyvin. SQL JOIN on aika nopea.

SQL:ssä kai myös pystyy luuppaamaan (rivisuunnassa), mutta
yo. tapa on aika kätevä ja esim. R+SQLite pystyy
koodaamaan kuvion niin, ettei tarvitse tehdä
paljoa käsityötä (nimetä ja alustaa muuttujia,
hyödyntää R:n paste(), jolla kirjoittaa
SQL-lauseita).

Jos haluaa jotain kumulatiivisia mittareita, niin
tuohon en heti keksinyt tapaa (Survossa siis X+X[-1] tyyppisesti).
SQL:n aggregointitoiminnoilla kenties?).

Hätätapauksessa voi tehdä luupituksia, mutta esim. R:n for-luuppi
on hiiiiidas.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Lag/change point datan tekeminen FILE COPY + MATCH (SQL JOIN)

markku.verkasalo
Hauskaa, että jaoit tämän idean muillekin.
Selkeä ja survomainen ratkaisu ongelmaan.