MAT LOAD -bugi

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

MAT LOAD -bugi

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Data-analyysin luennolla tuli pieni yllätys, laitan tänne muistiin:
MAT LOAD CORR.M ###.## END+2
ei toimi ("Unknown or unimplemented command END+2").

Pari lisähuomiota nyt kokeillessa:

1) jos kursori on sanan CORR.M päällä, kun aktivoi,
käynnistyy /MATSHOW CORR.M (johtaa ilmeisesti /OPENin
tyyppiseen toimintoon em. virheen seurauksena)

2) jos poistaa "END+2", ei tee mitään eikä sano mitään.
MAT LOAD CORR.M ###.##
(voisi herjata kelpaamattomasta rivitunnuksesta, vrt. Survo)

3) jos vaihtaa formaatin muotoon 111.11, niin toimii.
MAT LOAD CORR.M 111.11 END+2

Onkohan tässä jokin ristiriita risuaitanotaation kanssa tms.?
- Kimmo
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: MAT LOAD -bugi

Reijo Sund
Administrator
This post was updated on .
Kimmo Vehkalahti wrote
Data-analyysin luennolla tuli pieni yllätys, laitan tänne muistiin:
MAT LOAD CORR.M ###.## END+2
ei toimi ("Unknown or unimplemented command END+2").

Onkohan tässä jokin ristiriita risuaitanotaation kanssa tms.?
- Kimmo
Näyttääpä tosiaan jostain syystä olevan ristiriitatilanne Musteen ##-postimerkkimahdollisuuden kanssa (eli Musteessahan voi käyttää "postimerkin" sijasta ##-merkintää "loppurivin" aktivointiin). Jos tuossa komennossa olisi "tavalliseen tapaan" ollut pilkut kolmen viimeisen parametrin välissä, niin silloin toimisi. Lisään joka tapauksessa korjauksen seuraavaan versioon (korjattu versiossa 0.5.37).