MOOC-kurssin arvosanojen visualisointi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

MOOC-kurssin arvosanojen visualisointi

Kimmo Vehkalahti
Administrator

Hei Halloween,
Tilastotieteen MOOCini (#tilastoMOOC) koostuu kolmesta osasta (näin näen nyt):

  1. Tilastollinen lukutaito
  2. Tilastollinen päättely
  3. Open Data Science

Osien 2 ja 3 välillä on kieltämättä pieni gap, jota voisi hyvin tilkitä esim. uusilla "cover"-versioilla vanhoista klassikoista kuten Lineaaristen mallien sovellukset tai Monimuuttujamenetelmät. Nämä jäivät nyt Iso Pyörä -koulutusuudistuksen (IP) alle, mutta tekevät ehkä paluun myöhemmin. (Juuri ennen IP:n vyöryä kokeilin alustavasti MOOCin osina 4 ja 5 em. kahta klassikkoa lomittain samalla periodilla (!); tällöin osan 3 virkaa toimitti kurssi Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla, joka sekin jäi IP:n alle, kun tilastotieteen kandikoulutus keskitettiin Kumpulaan. Sen raunioilta syntyi IODS, josta on tulossa iso hitti.

Nyt siis mennään näillä, ja em. "gapia" vähentävät Osan 1 Teemojen 4 ja 5 perässä olevat optionaaliset "Sytykematerialit", joihin olen upottanut muiden kurssieni matskuja sekä tietenkin viime lukuvuonna MOOCilla debytoinut R, jonka makuun pääsee osien 1 ja 2 DataCampillä. Siltä pohjalta on ihan täydet mahdollisuudet heittäytyä osan 3 kasvavaan imuun, ainakin jos on liikkeelä AVOIMIN mielin ja valmis loikkimaan epälineaarisesti (vrt. IODS:n sisältö). (Evidenssiä on jo viime vuodelta, kun osa 3 eli "IODS" pystytettiin; tällöin se oli periodilla 3, siis sopivasti syksyn osien 1 ja 2 jälkeen, mutta nyt olin ei-pakotettu vaan halukas siirtämään sen periodille 2, samaan aikaan osan 2 kanssa. What a language cocktail for 7 weeks, but for a good reason - I will tell you about it later. #lovemyjob - no worries!)

Osien 1 ja 2 tämän vuoden kehityskohde (ja odotettu läpimurto) ovat automaagisesti tarkastuvat tentit. Syksyllä se tarkoittaa viikkotenttejä, joita saa tehdä niin monta kertaa kuin haluaa (vain viimeisin veto lasketaan), keväällä/kesällä aikaan sidottuja mutta paikasta vapaita verkkotenttejä, joita pyörittää Avoin yliopisto. MOOC-alustan (eli Moodleroomsin) mahdollisuudet ovat yllättäneet myönteisesti, ja ennakkoluuloni monivalinta- ym. tehtäviä kohtaan on hälvennyt nopeasti.

MOOC osan 1 tulokset Survon väreissä

Osan 1 tulokset ovat innostavia, tein niistä pienen (20 s.) raportin:

http://www.helsinki.fi/~kvehkala/JYTmooc/JYT1-2017-MAD-HEL.pdf

Survoilu lähtee lentoon sivulta 13.

- Kimmo

MOOC grade map