Muuttujat katoavat matkalla ärrään

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Muuttujat katoavat matkalla ärrään

Sussa
Aineistoni: n=307 muuttujia 97 kpl ja tallennettu tiedostoon KAIKKI.SVO

Kun komennan

FILE LOAD KAIKKI TO R>kaikki2

ja sitten katson dataobjektia kaikki2

R>fix(kaikki2)

tulee näkyviin oikea n, mutta vain 6 muuttujaa 97:stä.
Ja R:kin sanoo KAIKKI-fileestäni seuraavaa:

Survo data file KAIKKI: record=822 bytes, M1=101 L=64  M=6 N=307

Mutta kun FILE SHOWlla katson KAIKKIa, siellä on 97 muuttujaa, kuten kuuluukin.

Mitä nyt?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Muuttujat katoavat matkalla ärrään

Reijo Sund
Administrator
Sussa wrote
Aineistoni: n=307 muuttujia 97 kpl ja tallennettu tiedostoon KAIKKI.SVO
tulee näkyviin oikea n, mutta vain 6 muuttujaa 97:stä.
Tuo kuulostaa siltä, että joko rajarivi puuttuu tai tiedoston muuttujia on rajattu FILE ACT:illa (alt+F6).

Kokeilepa siirtyvätkö kaikki muuttujat seuraavalla komennolla, jossa samalla rivillä oleva täsmennys ajaa ohi muualta näkyvistä:
FILE LOAD KAIKKI TO R>kaikki2 / VARS=ALL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Muuttujat katoavat matkalla ärrään

Sussa
Jesss! Kiitos, Reijo, nyt toimi. En kyllä löytänyt vihjaamaasi mokaa, mutta jokin siellä tietenkin luuraa.