R/GPLOTin käyttöesimerkkejä

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

R/GPLOTin käyttöesimerkkejä

Petri Palmu
This post was updated on .
Ohessa muutamia RPLOTin minimaalisia käyttötilanteita, miten erilaisia output-tiedostoja syntyy.

RPLOT Y(X)=X TO KOEKUVA.R
....................................
Suoraan kuviksi:
/OPEN KOEKUVA.PDF
/OPEN KOEKUVA.PNG

RPLOT Y(X)=X / DEVICE=PDF,KOEKUVA.PDF
............................
RPLOT Y(X)=X / DEVICE=PNG,KOEKUVA.PNG
 GRID=[color(0,0,0,.6)][line_type(1)][line_width(.3)],XY

.....................................

#LOADP KOEKUVA.R,CUR+1
###########################

KOEKUVA.R voi "ajaa" erikseen R-komennolla.

Piirtäminen kuvaruudelle:
......................
RPLOT Y(X)=X
Syntyvän ikkuna(n|t) voi sulkea R:n komennolla:
graphics.off()
Yo. voisi tietty tehdä vastineen GPLOT /DEL ALL:ille?
.............
GPLOT Y(X)=X / WSIZE=WX,WY
GPLOT /DEL ALL    / Ikkunoiden sulkeminen

Tämän keskusteluotsikon alle olisi siis tarkoitus tuottaa erilaisia esimerkkejä kuvien piirrosta ja toimia koodipohjien "varastona".