R-skriptien aktivointi

classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

R-skriptien aktivointi

Petri Palmu
Avaan tähän kokonaisen aiheen siitä, miten R-skriptejä voi "ajella" eri tavoin...

Löysin bugin? Kun & sisältän R-komennon ajaa yhden rivin Ctrl+R:llä, niin tulee ao. virheilmo:


Mutta kun tuon R-funktion aktivoi siten, että 1) maalaa alueen ja 2) Ctrl+R, niin homma toimii ok.

BTW: kuva on kaapattu MWSnap-ohjelmalla:
http://www.mirekw.com/winfreeware/mwsnap.html
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: R-skriptien aktivointi

Reijo Sund
Administrator
Petri Palmu wrote
Löysin bugin? Kun & sisältän R-komennon ajaa yhden rivin Ctrl+R:llä, niin tulee ao. virheilmo:
Kuten varmaan muistat, on Survossa &:lla erityismerkitys eli tietyissä tilanteissa riviä voi tuota käyttäen "jatkaa" seuraavalla rivillä. Tämä on kätevä ominaisuus myös R-aktivointien yhteydessä, jos kerralla aktivoitavat komennot eivät sovi siististi yhdelle riville. Haasteena on se, että R-komennoissa voi olla noita &-merkkejä ja näköjään niiden tunnistamisen kanssa oli parantamisen varaa ja versiossa 0.5.40 pitäisi toimia paremmin..

Tässä vielä minimaalinen demo po. ominaisuudesta (aktivoi noista ylempi rivi joko escilla tai ctrl+r:llä):
R> 1:10 # &
R> 2:20
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: R-skriptien aktivointi

Petri Palmu
Joo niin arvelinkin, että tuosta hommasta kyse & kanssa. Viestistäni tuli ehkä väärä kuva, en varsinaisesti etsinyt bugeja, mutta ihan hyvä että tuo tilanne tuli eteeni :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: R-skriptien aktivointi

Kimmo Vehkalahti
Administrator
In reply to this post by Petri Palmu
<out_of_context>
Peukkua MWsnapille! Sillä olen itsekin kaappaukset tehnyt muutaman vuoden ajan.
Seppo sen joskus taisi löytää. Kuuluu näihin laadukkaisiin ilmaisohjelmiin, joita ilman
ei Windowsissa tahdo tulla toimeen. IrfanView
on toinen tällainen.
</out_of_context>
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: R-skriptien aktivointi

Petri Palmu

Ohessa on yksi tapa prosessoida
R-skriptejä. Tässä käytetään Survo-aikaisia
R-sukrovirityksiä (/RACT, /RTERM, ks. liite).

Ideana on, että samasta toimituskentästä voi ajaa
useita R-skripteja joko lähes rinnakkain tai sitten
peräkkäin (joskin peräkkäin ajossa hyöty ei ole kovinkaan suuri...).
Olennaista on, että jos ajetaan useita
skriptejä samanaikaisesti, niin jokainen skripti
pitää olla omassa kansiossaan (R ei ymmärtääkseni
salli, että samassa "workspacessa" on useita
prosesseja?). Hyvänä puolena /RACT sukrossa on, että se
ei lukitse Mustetta, vaan kun R ruksuttaa, niin siinä samalla
voi sitten tehdä muita asioita .EDT:ssä...

Vaiheet:
1. Nuo R-sukrot (RACT,RTERM, R_RIDE1)   tulee olla ensin asennettuna
(ks. liitteet, tallenna ne sukrohakemistoosi, RACTIV.EDT täytyy avata ja tehdä siellä olevat viritykset)

R_RIDE1 testi:
2. Tehdään alikansio KOE ja testiskripti (koe.r)
MD .\KOE\   / Tehdään alikansio
SAVEW CUR+1,CUR+5,.\KOE\koe.r
A <- 2; B <- 4;
x <- B*A;
writeLines(c("Tulos:", as.character(x)), ".\\KOE\\x.txt");
Sys.time(); getwd();
####################

3. Toimitetaan ohjelema
/R_RIDE1 .\KOE\  koe.r

(R_RIDE1 siirtyy toiseen kansioon)#LOADP .\KOE\r.lis,CUR+1
> A <- 2; B <- 4;
> x <- B*A;
> writeLines(c("Tulos:", as.character(x)), ".\\KOE\\x.txt");
> Sys.time(); getwd();
[1] "2013-03-14 18:46:23 EET"
[1] "C:/PROGFILES/R-2.15.0/library/muste"
######################


LOADP .\KOE\x.txt,CUR+1
Tulos:
8


Huomasin, että R_RIDE1 toimii Musteessa tietty hieman eri tavalla
kuin Survossa (jossa tuota käytän). Esim. getwd()
ei nyt annakaan ??\KOE\ vaan tuon
Musteen paketin kansion. Mutta lopputulos r.lis ja
x.txt tulevat kuitenkin oikeaan paikkaan.

RACTIV.EDT

R_RIDE1.TUT