RBUF koodin värittäminen

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RBUF koodin värittäminen

Petri Palmu
Olisiko niin, että suhteelliset viittaukset CUR+1 eivät toimi RBUFissa?

Esim.
RBUF CUR+2,END
R CUR+1,END
f_png("p1.png")
plot(1, pch=1, cex=40)
dev.off()

f_png("p2.png")
plot(1, pch=19, col="black", cex=40)
dev.off()
#######

Ei värjää yo. R-koodia (tuossa f_png() on oma funktio R:n perusfunktiosta png()).

Samalla kysymys, voisiko värjäyksen ainakin periaatteessa saada myös muihin ohjelmointikieliin - onko tuossa hyödynnetty jotain valmista ohjelmaa?. Tuli vain mieleen, että Musteen tulevissa käyttäjissä on varmasti paljon sellaisia, jotka kirjoittaisivat html:ää,C:tä ja muita kieliä.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: RBUF koodin värittäminen

Reijo Sund
Administrator
Petri Palmu wrote
Olisiko niin, että suhteelliset viittaukset CUR+1 eivät toimi RBUFissa?
Ei ole niin, sillä ne kyllä toimivat niin kuin pitääkin.

Petri Palmu wrote
Samalla kysymys, voisiko värjäyksen ainakin periaatteessa saada myös muihin ohjelmointikieliin
Ei voi saada samalla tekniikalla. RBUFfissa käytetään R:n parseria eli värjäys ei perustu avainsanoihin vaan R:n oman parserin tulkintaan kustakin koodin osasta.

Tällä hetkellä versio on kokeellinen ja jos RBUF-alueella on virheellistä R-koodia (tai mitä tahansa muuta kuin R-koodia), niin koko alue jää värjäytymättä. Tämä lienee syynä ongelmiisi eli CUR+2,END -alueella on muutakin kuin toimivaa R-koodia. Voit kokeilla kopioimalla esimerkkisi RBUF-rivistä lähtien ihan kentän loppuun, jolloin homma toimii.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: RBUF koodin värittäminen

Petri Palmu

Mulla taisi olla aluksi virheellisesti

RBUF CUR+1,E /  Alunperin oli kontrollisarake E
R CUR+1,E

koodia

Eli tuosta varmaan se virhe syntyi. Ja en tiedä menikö jotenkin hetkeksi juntturaan.

Muuten miten voi vastata niin, että saa aiemman kirjoittajan tietyt tekstit mukaan (Reply tyhjentää koko vastauskentän).


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Aiemman kirjoittajan tekstin lainaaminen

Reijo Sund
Administrator
Petri Palmu wrote
Muuten miten voi vastata niin, että saa aiemman kirjoittajan tietyt tekstit mukaan (Reply tyhjentää koko vastauskentän).
Nettisivulla vastatessa viestin yläpuolella on "työkalupalkki" (jos olet kirjautunut). Sieltä Quote:lla saa aiemman kirjoittajan tekstin mukaan.

Toki voi manuaalisestikin kopioida ja ympäröidä sopivilla tageilla:

<quote author="Kirjoittaja">
Kirjoittajan tekstiä.
</quote>