Rajarivi, risurivi, varjorivi, alarivi, ylärivi, ...

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Rajarivi, risurivi, varjorivi, alarivi, ylärivi, ...

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Voisi ihan vakavasti mietiskellä otsikossa mainittujen erikoisrivien roolia ja merkitystä Survossa.

Tyydyn kuitenkin nyt toteamaan enemmänkin rivien välistä:

Survon itsenäisen käytön alkuaskeleistani on kulunut 8171 päivää. Olen noiden päivien kuluessa kovasti kiintynyt varjoriviin, perehdyttyäni tietenkin ensin jokaisen aloittelijan haasteeseen nro 1 eli rajariviin. Oli siis jo aikakin huomata (äsken!) näiden välinen yhteys, ts.
että rajarivin varjorivi on aika metka piilopaikka!

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rajarivi, risurivi, varjorivi, alarivi, ylärivi, ...

Petri Palmu
Mites muuten vaakasuunta? Ainakin postimerkillä (tai siis Alt+F7 - 254) pystyy aitaamaan operaatioita... ja vinoviivakin / tietty :)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rajarivi, risurivi, varjorivi, alarivi, ylärivi, ...

Reijo Sund
Administrator
Erityiskäsittelyä riveillä aiheuttavat ainakin
#
##
/
&
postimerkki

Keksiikö joku vielä muita?