SURVO MM ja Windows 10

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SURVO MM ja Windows 10

Seppo Mustonen
Administrator
Olen asentanut varakoneelleni Windows 7:n rinnakkaiseksi käyttöjärjestelmäksi uuden Windows 10:n
(Windows 10 Pro Insider Preview, Test version, Build 10162)
nähdäkseni, miten SURVO MM toimii tässä uudessa ympäristössä.

Tähänastiset kokeiluni (mm. "turistikierros" ja suomenkieliset opetusohjelmat ajettuna useaan kertaan) viittaavat siihen, että SURVO MM viihtyy tässäkin Windowsissa.

SURVO MM :n editor toimii Windowsin konsoli-ikkunassa, joka periytyy jo MS-DOS-ajoilta. Nyt tämän ikkunan hallintaan on pitkästä aikaa lisätty lukuisia uusia ominaisuuksia, joita kuvataan mm. sivulla Console improvements in Windows 10.

Näistä lisäyksistä ei ole kuitenkaan mielestäni mitään hyötyä Survon kannalta ja jotkin niistä ovat ristiriidassa Survon näppäintoimintojen kanssa. Nuo lisätyt toiminnat on syytä poistaa ja sen tekee helposti Survon ikkunalle klikkaamalla hiiren oikeanpuoleisella napilla ikkunan vasemmassa yläkulmassa Survon ikonia, valitsemalla Ominaisuudet (Properties), valitsemalla "Käytä vanhaa konsolia" ja käynnistämällä koneen uudelleen.

On jotensakin huvittavaa nähdä, että vasta nyt Microsoftilla on tehty tällaisia uudistuksia, jotka kuitenkin jäävät kauas siitä mitä Survolla on totuttu tekemään konsoli-ikkunoissa jo pitkään.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SURVO MM ja Windows 10

Seppo Mustonen
Administrator
Windows 10:ssä käyttäjä voi valita konsolisovelluksiin joko uuden konsoli-ikkunan lisäominaisuuksineen tai vanhan "legacy"-konsolin, jota jo edellisessä viestissäni suosittelin SURVO MM:n yhteyteen. Tällöin kaikki toimii entiseen tapaan.

Uuden konsolin lisätyt ominaisuudet eivät käsittääkseni anna Survon käyttäjälle mitään uusia keinoja, koska vastaavat ominaisuudet ovat jo Survon editorissa ehkä lukuunottamatta sitä, että ikkunoista voisi tehdä eriasteisesti läpinäkyviä :)

Uuden konsolityypin kiusallisin ominaisuus on, että tekstilohkon käsittelynappi alt-F4 sammuttaa varoituksetta koko ikkunan ja Survo-istunnon. Tämähän on normaalikäytäntö Windows-ikkunoilla.

Olen käynyt näistä asioista viime päivinä keskustelua sen henkilön kanssa, joka Microsoftilla vastaa mm. konsoli-ikkunoihin liittyvistä asioista. Hän näyttää täysin ymmärtävän tilanteen Survon kannalta ja toteaa viime viestissään mm:

We don't have any plans to remove the legacy console for the foreseeable future, nor have we even had any discussions about doing so. In my role as Program Manager for the command prompt, I personally don't *ever* want it removed!

Hän on myös maininnut, että alt-F4 -napin toimintatapaa uudessa konsolissa tullaan edelleen harkitsemaan.

Joka tapauksessa SURVO MM on helppo saada pysyvästi toimimaan täysin entiseen tyyliin sirtymällä vanhaan "legacy"-konsoliin tavalla, jonka kuvasin edellisessä viestissäni.

Tämän osoitukseksi ajoin ja nauhoitin koko Survon "turistikierroksen" AVI-tiedostoksi Windows 10:ssä ja siirsin sen YouTube-kanavalleni nimellä "Tourist trip to Survo in 1988".

Antaessani videon selityksessä aloitusajat tämän demon eri osille huomasin ilokseni, että ajat toimivat linkkeinä tuossa videossa. Olen tahallani nopeuttanut toimintoja, koska tarkoituksena ei ole opettaa vaan ainoastaan antaa vaikutelma siitä mitä Survolla tehtiin jo kolmekymmentä vuotta sitten.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SURVO MM ja Windows 10

Juha Valtonen
Tästä rohkaistuneena olen nyt parikin konetta päivittänyt windows 10:een, ja toistaiseksi
ei kummankaan Survon puolella ole tullut vastaan yllätyksiä - tuota Sepon mainitsemaa
MM:n alt-f4-tapausta lukunottamatta. Mutta siitäkin siis pääsee helposti eroon.

:JVa