Säveltäjät kartalla

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Säveltäjät kartalla

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Olen laatimassa klassisen musiikin säveltäjiä koskevaa esimerkkiä
moniulotteisesta skaalauksesta tekeillä olevaan oppikirjaani (*).

Esimerkki pohjautuu täysin Seppo Mustosen aiemmissa kirjoissaan
Survo ja minä (1996, s.156-169) sekä Tilastolliset monimuuttuja-
menetelmät
 (1995, s.167-170) läpikäymiin analyyseihin, joissa
tarkastellaan moniulotteista skaalausta Olli Mustosen vuonna 1994
esittämästä, kymmenen säveltäjän erilaisuusmatriisista.

Alkuperäinen esimerkki on luettavissa molemmista yllä mainituista
kirjoista PDF-muodossa sivulla survo.fi/kirjat

Alla oleva ad hoc -lisätarkastelu lähti siitä, että säveltäjien
sijoittuminen aikajanalle ei minulle ollut aivan selvää (vaikka
joskus aikoinaan nk. musiikkitiedon kurssin olenkin suorittanut).

Lähtökohtana olevan raakadatan löysin Googlella tältä sivustolta:
http://www.classical.net/music/composer/dates/comp2.php

Poimin vain kyseiset 10 säveltäjää tuosta, n. 800 säveltäjän
luettelosta, muotoilin tiedot (näyttivät olevan nuo syntymäajat
amerikkalaiseen tapaan esitettyinä, ja syntymäkuukauden mukaan
järjestettyinä!) toimituskenttään. Sitten pääsinkin Survomaan:
(kopioin alle näkymän Survon toimituskentästä)

DATA C10
Birth    Death    Name
 1/27/1756 12/05/1791 Mozart
 1/31/1797 11/19/1828 Schubert
 3/21/1685  7/28/1750 Bach
 3/25/1881  9/25/1945 Bartok
 3/31/1732  5/31/1809 Haydn
 5/07/1833  4/03/1897 Brahms
 8/22/1862  3/25/1918 Debussy
 9/25/1906  8/09/1975 Sostakovits
12/08/1865  9/20/1957 Sibelius
12/15/1770  3/26/1827 Beethoven

(Muutin nimet samaan muotoon, jota käytän kirjassani.)

FILE COPY C10 TO NEW COMP10 / datataulukosta datatiedostoksi
.......................
VAR Year1:S4=MISSING TO COMP10 / syntymä- ja kuolinvuosi
VAR Year2:S4=MISSING TO COMP10 / uusiksi muuttujiksi:
..............
DATE COMP10 / VARS=Birth(D),Year1(d) IDATE=MM/DD/YYYY
DATE COMP10 / VARS=Death(D),Year2(d) ODATE=YYYY
..............
VAR Life:1=Year2-Year1 TO COMP10 / elinkaarimuuttuja
FILE SHOW COMP10 / datan selailu (teen tätä USEIN ja PALJON)
..............
Havainnollistan tässä lataamalla osan dataa näkyville kenttään:

#FILE LOAD +COMP10 CUR+1 / MASK=--AAAA
 Name     Year Year Lif
 Mozart    1756 1791 35
 Schubert   1797 1828 31
 Bach     1685 1750 65
 Bartok    1881 1945 64
 Haydn    1732 1809 77
 Brahms    1833 1897 64
 Debussy   1862 1918 56
 Sostakovits 1906 1975 69
 Sibelius   1865 1957 92
 Beethoven  1770 1827 57
####################################################################
....................................................................

Tarkka lukija saattaa huomata, että Life-muuttuja on epätäsmällinen:
alkuperäisen datan 5 jälkimmäistä säveltäjää ei ehtinyt täyttää
vuosia kuolinvuonnaan. Korjataan data näiltä osin seuraavasti:
VAR Life=Life-1 TO COMP10 / SELECT=LAST5 LAST5=ORDER,6,10
....................................................................

Sitten visualisoimaan dataa (minulla oli jokin visio, miten kuvan
tekisin, mutta se kehittyi vauhdissa muutamien kokeilujen myötä,
kuten on Survon kanssa työskennellessä melko tyypillistä - toisin
sanottuna harhaillen "yrityksen ja erehdyksen mutkaisella polulla",
kuten Seppo Mustonen (1996, s.173) sen niin osuvasti ilmaisee.

....................................................................
Enhanced Metafile:
YSCALE=0(10)100 FRAME=6 POINT=_ LINE=6 LINE2=Year2,0 LAG=0,0 HEADER=
XSCALE=1650(50)2000 XLABEL= YLABEL= OUTFILE=A INFILE=A SHOW=0

GPLOT COMP10 Year1 Life / LINE2=Year1,0  INFILE=NULL
GPLOT COMP10 Year2 Life / LINE2=Year2,0
GPLOT COMP10 Year2 Life / LINE2=Year1,Life
GPLOT COMP10 Year1 Life / LINE2=Year1,Life      LAG=10,5
GPLOT COMP10 Year1 Life / YLABEL=Lifespan POINT=Name LAG=15,3 LINE=0 SHOW=1

>copy A.EMF Lifespan-of-10-composers.EMF
/OPEN Lifespan-of-10-composers.EMF / aukeaa monilla Microsoft-ohjelmilla

[Työskentelin tässä vaihteeksi SURVO MM:llä, siksi GPLOT ja EMF;
 yleensä käytän kuvien luonnosteluun SURVO R:n RPLOT-toimintoa.]

....................................................................
PostScript:
YSCALE=0(10)100 FRAME=6 POINT=_ LINE=6 LINE2=Year2,0 LAG=0,0 HEADER=
XSCALE=1650(50)2000 XLABEL= YLABEL= SIZE=1600,1000 XDIV=0,1,0 YDIV=0,1,0

PLOT COMP10 Year1 Life / LINE2=Year1,0  DEVICE=PS,K1.PS
PLOT COMP10 Year2 Life / LINE2=Year2,0  DEVICE=PS,K2.PS
PLOT COMP10 Year2 Life / LINE2=Year1,Life DEVICE=PS,K3.PS
PLOT COMP10 Year1 Life / LINE2=Year1,Life DEVICE=PS,K4.PS      LAG=10,5
PLOT COMP10 Year1 Life / YLABEL=Lifespan DEVICE=PS,K5.PS POINT=Name LAG=15,3 LINE=0
EPS JOIN K K1 K2 K3 K4 K5

/GS-PDF K.PS / muunnos PS -> PDF Ghostscript-ohjelmalla

[Lähes aina teen kuvat lopuksi PS/PDF-muotoon; usein suoraan;
 työkaaviothan ovat lähes identtiset, kuten edeltäkin näkyy.]

Snapshot (Adobe Acrobat:in näkymästä), talteen IrfanView:lla:
/OPEN Lifespan-of-10-composers.png / aukeaa lukuisilla ohjelmilla

....................................................................

Säveltäjien aikajana png-kuvana

Kiitos Sepolle luvasta käyttää säveltäjäesimerkkiä kirjassani!

- Kimmo

(*) Multivariate Analysis for the Behavioral Sciences (Chapman & Hall/CRC Press, 2019)

Lisätietoja sivulla version.helsinki.fi/kvehkala/MABS
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Säveltäjät kartalla

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Toinen Survo-työskentelyä[ni] hyvin luonnehtiva sanallistus on: "ruokahalu kasvaa syödessä" (tai, jälleen Sepon mainioin sanoin: "halu päästä työssään hyviin tuloksiin eli 'intohimo kvaliteettiin'" (Mustonen 1996, s.7).

Nyt kun Ruotsi voitti oman pudotuspelinsä, ja Englannin pelin alkuun on vielä hetki, jäi sopiva väli palata Survon äärelle viilaamaan säveltäjien aikajanakuvaa (kun vilkaisin ohimennen Ruotsi-pelin viime minuuteilla kännykälläni, miltä tekemäni kuva näytti, toi se lähinnä mieleen Darrell Huffin varoittavat esimerkit... niin "hauskoja" kuin LINE-täsmennyksin aikaansaamani viivat olivatkin, niitä oli liikaa, ja ne nostivat esiin turhia 3D-mielleyhtymiä - Edward Tufte olisi ilman muuta tuominnut kuvan sisältävän liikaa "kuvioroskaa").

Ohessa on revisoitu versio.

Säveltäjien aikajana png-kuvana (versio 2)

Survon kuvanpiirtokaavio (PostScript) muovautui tässä sessiossa seuraavanlaiseksi:

PostScript:
YSCALE=0(10)100 FRAME=6 POINT=_ LINE=6 LINE2=Year2,0 LAG=0,0 HEADER=
XSCALE=1680:?,1685,1732,1756,1770,1797,1833,1865,1881,1906,1957,1975,1984:?
*B2Sos=[SwissB(9)],The_Era_from_Bach_to_Sostakovits_/_KV_(SURVO_MM)_20180703
SIZE=1600,550 YDIV=0,526,24 YLABEL= XDIV=0,1,0 XLABEL=
LINETYPE=[Swiss(7)][BLACK][move(0,0)][rot(0)] *name=[SwissB(7)],Name
*ylab=[move(-400,-50)][rot(90)],Lifespan_(in_years)

Haetaan oikea(mpi) kuvasuhde: 1984-1680=304 round((1600/304)*100)=526

PLOT COMP10 Year1 Life / LINE2=[BLUE][line_width(.6)],Year1,0  DEVICE=PS,K1.PS
PLOT COMP10 Year2 Life / LINE2=[RED][line_width(0.6)],Year2,0  DEVICE=PS,K2.PS
PLOT COMP10 Year2 Life / LINE2=[RED][line_width(0.7)],Year1,Life DEVICE=PS,K3.PS
PLOT COMP10 Year1 Life / HEADER=*B2Sos POINT=*name YLABEL=*ylab DEVICE=PS,K5.PS LAG=6,4 LINE=0 YLABEL=*yl
EPS JOIN K K1 K2 K3  K5

/GS-PDF K.PS / muunnos PS -> PDF Ghostscript-ohjelmalla

- Kimmo

PS. Jalkapallon MM-kisat ovat monesti ennenkin antaneet aihetta hauskoille ja/tai hyödyllisille survoiluille, kuten "veteraanikäyttäjät" muistanevat. Jos muisti pätkii, hanki lisää (ks. Åberg, 2010) tai tee näin:

1. Syötä tämän forumin hakukenttään arkisto
2. Avaa sivu Survo-keskustelupalstan (2001-2013) arkisto
3. Siirry siellä mainitulle sivulle www.survo.fi/arkisto
4. Syötä arkiston Google-hakukenttään jalkapallo
5. Selaile hakutuloksia ja availe haluamiasi linkkejä (mm. "Survotaan jalkapalloa!" [S.Mustonen 2002])

Viitteet:
Huff, D. (1954). How to Lie with Statistics.
Tufte, E. (1983). The Visual Display of Quantitative Information.
Åberg, V. (2010). Lisää muistia! (ks. ote sivulla survo.fi/julkaisut).
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Säveltäjät kartalla

Kimmo Vehkalahti
Administrator
"Intohimo kvaliteettiin" (ks. ed.) sisältää myös oman työn kriittisen arvioinnin täydellisyyttä tavoiteltaessa (toim. huom. voiko täydellisyyttä olla olemassa missään muodossa?)

Taisi tulla kiire Englannin voittoisaa pudotuspeliä katsomaan, kun YLABEL leikkautui vauhdissa pois!

Ennen kuin siirryn kauniin kesäaamun kivaan kirjoitusrupeamaan, korjaan kauneusvirheen:

*ylab=[move(-95,-375)][rot(92)][Swiss(7)],Lifespan_(in_years)

Säveltäjien aikajana png-kuvana (versio 2b)

Kehittävää Survo-kesää kaikille tämän forumin palstaviljelijöille!

terveisin,
ry:n toimivaltainen pj
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Säveltäjät kartalla

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Säveltäjäesimerkin paluu:

https://github.com/KimmoVehkalahti/MABS/blob/master/Examples/Chapter-14-examples.pdf

Sanallinen versio (ilman R-koodeja; ne ovat kaikki tuolla GitHubissa) ilmestyy 3.1.2019 (*):

https://www.crcpress.com/Multivariate-Analysis-for-the-Behavioral-Sciences-Second-Edition/Vehkalahti-Everitt/p/book/9780815385158

(*) Julkaisu-pvm on oskilloinut välillä 20.12.2018 - 4.1.2019, mutta (ehkä) asettunut tuohon 3.1.2019? :)