Seminaari 1.2.2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaari 1.2.2017

Kimmo Vehkalahti
Administrator

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari


Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 1.2.2017 klo 16-18 psykologian seminaarihuoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Juha Valtonen alustaa avoimen datan (tieliikenneonnettomuudet) käsittelystä Survo R:llä.

Seminaariin ovat kaikki aihepiiristä kiinnostuneet tervetulleita.

Kimmo Vehkalahti ja Reijo Sund