Seminaari 15.3.2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaari 15.3.2017

Kimmo Vehkalahti
Administrator

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari


Seuraava tilaisuus on ke 15.3.2017 klo 16-18 psykologian seminaarihuoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Kimmo Vehkalahti alustaa otsikolla
Survo R opettajan päivittäisenä työvälineenä

Seminaariin ovat kaikki aihepiiristä kiinnostuneet tervetulleita.

Kimmo Vehkalahti ja Reijo Sund