Seminaari ja pikkujoulu 13.12.2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaari ja pikkujoulu 13.12.2017

Kimmo Vehkalahti
Administrator

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari


Syksyn viimeinen tilaisuus, ja samalla pienimuotoinen pikkujoulu (sponsorina Survo-Käyttäjäyhdistys ry) järjestetään

ke 13.12.2017 klo 16-18 psykologian seminaarihuoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Paikalle tulijat saavat esitellä lyhyesti mieliaiheitaan Survon äärellä (BYOD).

Seminaariin ovat kaikki aihepiiristä kiinnostuneet tervetulleita.

Kimmo Vehkalahti, Reijo Sund ja Markku Verkasalo