Seminaari jatkuu ke 18.1.2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaari jatkuu ke 18.1.2017

Kimmo Vehkalahti
Administrator

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari


Seminaarin tämän kevään ensimmäinen tilaisuus on keskiviikkona 18.1.2017
klo 16-18 psykologian seminaarihuoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Keskustellaan ajankohtaisista aiheita ja sovitaan tulevista kokoontumisista.

Yksi aiheista on Survo help system, jonka kehitystä jatketaan Jouni Vatasen johdolla.

Seminaariin ovat kaikki aihepiiristä kiinnostuneet tervetulleita.

Kimmo Vehkalahti ja Reijo Sund