Seminaari keskiviikkona 2.10

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaari keskiviikkona 2.10

Seppo Mustonen
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on keskiviikkona 2.10.2013
klo 16-18 Psykologian laitoksella huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Kimmo Vehkalahti: Survo R ja töiden hallinta

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Seppo Mustonen