Seminaaritilaisuudet huhtikuussa 2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaaritilaisuudet huhtikuussa 2017

Kimmo Vehkalahti
Administrator

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari


Huhtikuun tilaisuudet:

5.4 Petri Palmu: Survo R:n käytöstä Ammattiliitto Pron työtehtävissä
19.4 Jouni Vatanen: Survon uusi HELP-systeemi - tilannekatsaus

Aika: ke 16-18
Paikka: psykologian sem.huone 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Kaikki aihepiireistä kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Kimmo Vehkalahti ja Reijo Sund

PS. Katso myös Menetelmäkeskuksen seminaari (prof. Juha Alho)