Seminaaritilaisuudet syksyllä 2017

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaaritilaisuudet syksyllä 2017

Kimmo Vehkalahti
Administrator

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari


Syksyllä 2017 seminaari kokoontuu kolme kertaa:

11.10, 15.11 ja 13.12

Aiheet ja alustajat sovitaan sekä tilaisuuksista ilmoitetaan lähempänä tarkemmin.

Aika: ke 16-18
Paikka: seminaarihuone 229 (Siltavuorenpenger 1 A, Helsingin yliopisto).

Kaikki Survosta ja R:stä kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Kimmo Vehkalahti, Reijo Sund ja Markku Verkasalo