Seminaaritilaisuuksia 16.11 - 7.12

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaaritilaisuuksia 16.11 - 7.12

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Molempiin seminaareihin ovat kaikki aiheista kiinnostuneet tervetulleita.
Seminaarit kokoontuvat ke klo 16-18 (yleensä vuoroviikoin).

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

(Kimmo Vehkalahti ja Reijo Sund)

Paikka: seminaarihuone 229, Siltavuorenpenger 1 A (Psychologicum)

16.11 Jouni Vatanen: Survo help system (work in progress)

Tilastotieteen ja menetelmäkeskuksen seminaari

(Juha Alho ja Risto Lehtonen)

Paikka: seminaarihuone 114, Unioninkatu 35 (Valtiotieteellinen tdk)

23.11. Lasse Koskinen: Hedging inflation risk

30.11. Seppo Mustonen: SURVOn idea

7.12. Jouni Kuha: The effect of interviewer probing on item
nonresponse and measurement error in cross-national surveys: A latent variable analysis