Seminaaritilaisuuksia syksyllä 2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Seminaaritilaisuuksia syksyllä 2016

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

Seminaarin seuraava tilaisuus on vasta keskiviikkona 16.11.2016 
klo 16-18 Psykologian tiloissa, huoneessa 229 (Siltavuorenpenger 1 A).

Jouni Vatanen: Survon uusi neuvontajärjestelmä (jatkokeskustelu ja työpaja)

Seminaariin ovat kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleita.

Myös tilastotieteen ja menetelmäkeskuksen seminaariin, joka kokoontuu valtiotieteellisen tiedekunnan tiloissa, osoitteessa Unioninkatu 35, 1. krs, ovat kaikki tervetulleita. (Tänä syksynä osa tilaisuuksista olisi ollut päällekkäin, ja siksi tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari kokoontuu vasta 16.11.)

Loka-marraskuun seminaariaiheet ja esittäjät:

19.10. Jukka Nyblom (Jyväskylä): Some thoughts on correlation and causation in the past and present

02.11. Antti Penttinen (Jyväskylä): The future  buoyancy of statistics

09.11. Mikko Myrskylä (HY): Cohort fertility forecasts and their accuracy

23.11. Lasse Koskinen (Tampere): Hedging inflation risk

30.11. Seppo Mustonen (HY): SURVOn idea

Kimmo Vehkalahti ja Reijo Sund