Survo-R ja Ubuntu (22.04) - nice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Survo-R ja Ubuntu (22.04) - nice

Petri Palmu
Survo-R Ubuntu 22.04:ssä

Tämä teksti on kirjoitettu Survo-R:llä, joka pyörii Ubuntu 22.04:ssä.
Ubuntu on tietsikan ainoa käyttis, ei siis esim. Windowsia
rinnakkaissysteeminä.

Asennus oli helppo, ensin R:n asennus
https://www.linuxcapable.com/how-to-install-r-lang-on-ubuntu-linux/
ja sitten Survo
https://rsund.r-universe.dev/muste
joka asentui yhdellä komentorivilauseella.

Itse asettelin vielä joitakin systeemiparametreja:

SYS reflist=~/S/JOB/SURVOR.REF  / reffile
SYS jobfile=~/S/JOB/SURVO.JOB  / jobfile
SYS sucropath=~/S/MYSUC/    / sukrot
SYS Rscript=~/S/R/FUNC/SURVOR.R / R:n funktioita
SYS edit_font=9,9,0,0 / fonttikoko, x, xpos, ypos
SYS start_size=46,72 / ikkunan koko

Ghostscript-yhteyksissä oli vuosia sitten ongelmia, joita en saanut
ratkaistua, ehkä ratkaisu nyt löytyy (niin että saisi PRINTin
toimimaan).

Ao. kantsii lisätä, jotta Survo käynnistyy automaattisesti:

SAVEP CUR+1,CUR+1,~/.Rprofile  / Käynnistää Survon automaattisesti
    .First <- function() { library(muste);muste() }


Omiin mieltymyksiin Ubuntu-Survo-R:n toimituskenttä Windowsia miellyttävämpi,
mm. tekstin kirjoittaminen ja kentässä liikkuminen on vakaata.
Lisäksi R:n terminaalin output-ikkuna on nopea datan tulostamisessa.