Survo R kaatumistilanteita

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Survo R kaatumistilanteita

Petri Palmu
Laitan tähän nyt yleisen keskustelun aiheesta, kun en oikein löytänyt sopivaa aiempaa keskusteluaihetta.

Törmäsin Survo R:n kaatumisongelmaan yhdessä prosessissa, jota hoiti /ACTIVATE (tai itse asiassa /ACTIVATE2 -sukroni, jonka voi myös pysäyttää kesken toimituskentän ACT_BREAK=1 optiolla) ...

Prosessissa käytin LINCOa, kun tein tiettyjä pistemäärämuuttujia. Pistemääriin tarvittava matriisitiedosto .M oli luotu aiemmin (vuosi sitten) Survolla, eli sitä en ole luonut Survo R:llä.

Vaikutti siltä, että ongelma liittyy /ACTIVATE + LINCO ...

Kun aktivoin LINCO-komennon "manuaalisesti", niin kaatumista ei tapahtunut. Voisiko LINCOoon liittyä jotain?
Sama prosessi on toiminut moitteetta Survon puolella...

Kyseessä on varsin iso tiedosto, mutta LINCO-kaatui ("jo") yhden "summamuuttujan" tilanteessa (ks. kuva alla tilanteesta).

.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Survo R kaatumistilanteita - luupitus matriiseilla

Petri Palmu

Törmäsin uuteen jumitustilanteeseen. Minulla on tietty /FOR2 luupitussukroa hyödyntävä iterointisysteemi (latenttien luokkien malli), jossa operaatiot tehdään lähinnä MAT-tulkilla. Yritin ajaa hommaa, mutta se
jäi jumiin kierroksen 38 kohdalle (ks. kuva) ja kursori jäi vilkkumaan toimituskentän vas. alakulmaan. En saanut hommaa poikki muuten kuin sulkemalla Survo ja R väkisin. Toistin homman uudelleen ja taas jäi jumiin tuohon samaiseen kierrokseen 38.

Testin vuoksi suoritin homman Survolla, jolla homma meni läpi ok. Lisäksi tuntuu, että Survo R:llä proseduuri on melkein puolet hitaampaa.