Survo esillä Soininvaaran blogissa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Survo esillä Soininvaaran blogissa

Reijo Sund
Administrator
Osmo Soininvaara julkaisi blogissaan Sosiaalilääketieteelliseen aikakauslehteen 4/2014 (menetelmäteemanumero, jonka yhtenä erikoistoimittajana olin) kirjoittamansa puheenvuoron. Kirjoitus alkaa seuravasti:
Osmo Soininvaara wrote
Olen saanut 1970-luvun oloissa parhaan mahdollisen tilastotieteellisen koulutuksen professorien Leo Törnqvist ja Seppo Mustonen oppilaana. Tilastollinen tutkimus erilaisten ilmiöiden keskinäisistä riippuvuuksista oli silloin paljolti käsityötä. Dataa oli käytettävissä niukasti ja siksi vähistä tiedoista oli otettava kaikki irti. Professori Törnqvist opetti aloittamaan tutkimuksen aina lyijykynän ja millimetripaperin kanssa. Jokainen havainto merkittiin paperille, jotta ymmärrettäisiin, millaista dataa käsitellään. Seppo Mustosen kehittämä Survo-ohjelma lisäsi tässä tuottavuutta monikymmenkertaisesti, kun saman pystyi tekemään tietokoneen näytöllä.
Loput tekstistä löytyvät osoitteesta http://www.soininvaara.fi/2015/01/05/miksi-valtava-datamaara-tuottaa-niin-vahan-tietoa/