Survo-ristikoita ratkaistaviksi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Survo-ristikoita ratkaistaviksi

Seppo Mustonen
Administrator
Olen uusimpana lisännyt Survo-demojen sarjaan Survo-ristikoiden
ratkaisemiseen tarkoitetun Javascript-sovelmani esittelyn
https://www.survo.fi/demos/index.html#ex134

Sen yhteydessä on linkki 30 tehtävään ja niiden ratkaisuihin
https://www.survo.fi/demos/spuzz_ex.html

Tämän lisäksi on mahdollista valita uusia Survo-ristikoita
välittömästi ratkaistavaksi antamalla
muotoa xyz-aaaaa olevan valintakoodin, missä
x=rivien lukumäärä,
y=sarakkeiden lukumäärä,
z=tarvittavien vaihtojen (swaps) maksimilukumäärä ja
aaaaa=tehtävän numero.

Luku z on vain suuntaa antava, sillä usein ristikko ratkeaa
pienemmälläkin vaihtojen lukumäärällä. Ratkaisuja voi olla useitakin
eikä tämä sovelma siis aivan riitä varsinaisten Survo-ristikoiden
laadintaan.

Olisi mukavaa, jos löytäisitte tehtävien joukosta
mahdollisimman hankalia tapauksia ja tarjoaisitte niitä ratkaistavaksi
tässä keskustelussa. Ymmärtääkseni jo yli kolmea tai neljää vaihtoa
edellyttävät tehtävät ovat aika vaativia eikä sellaisia ehkä kannata
tarjota.

Sopiva esimerkki on 353-898.

Hyvää alkavaa uutta vuotta tiutiu toivottaen,
Seppo