Survo-seminaari ke 5.3.2014 klo 16-19

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Survo-seminaari ke 5.3.2014 klo 16-19

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Survo-seminaari kaikille Survosta (ki)innostuneille
Minervatorilla ke 5.3 klo 16-19

Keskustelua ja ideointia Survon dokumentoinnista, ennen kaikkea uuden käyttäjän tueksi. Kysymyksiä ja vastauksia mistä tahansa Survoa koskevista aiheista.

Selostusta suunnitelmista, vastauksia kysymyksiin ja demoja Survon käytöstä esittävät mm. Reijo Sund, Petri Palmu ja Kimmo Vehkalahti.

Ilmoittaudu mukaan ti-iltaan mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49428/lomake.html