Survo-virtuaaliseminaari 10.6.2021

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Survo-virtuaaliseminaari 10.6.2021

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Seminaarista on tiedotettu sähköpostitse Survo-Käyttäjäyhdistys ry:n jäsenille.
Jos olet kiinnostunut liittymään mukaan, ole yhteydessä allekirjoittaneeseen!
Liity yhdistykseen, niin saat tiedon tulevista seminaareista ajoissa.
Hallituksen psta,
Kimmo (kimmo.vehkalahti @ helsinki.fi)

Survo-Käyttäjäyhdistys ry:n vuosikokous (ry:n jäsenille)
16.00 Zoom-yhteyden avaus ja testaus (5 min)
16.05 Vuosikokous (20 min)

Tauko (5 min)

Survo-seminaari (Survo-käyttäjille ja Survon ystäville)
16.30 Seminaarin aloitus (10 min)
16.40 Seppo Mustonen [video] (10 min) + keskustelua (10 min)
17.00 Reijo Sund (30 min) + keskustelua (10 min)
17.40 Yleistä keskustelua Survo-aiheista (20 min)

Tauko (10 min)

18.00 Survo-käyttäjien esityksiä/alustuksia ja keskustelua
19.00 Seminaarin päätös