Survon ystäville

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Survon ystäville

Seppo Mustonen
Administrator
Survo molemmissa nykymuodoissaan (Survo R, SURVO MM) on täysin epäkaupallinen, vapaasti käyttöön saatava ohjelmisto.
Olen sitä mieltä, että maailmassa on nykyistä paljon enemmän sellaisia ihmisiä (eri alojen opiskelijoita, opettajia, tutkijoita), joille Survo saattaisi olla sangen hyödyllinen väline heidän työssään.
Niinpä olen viime vuosina käyttänyt paljon omaa aikaani Survoon liittyvän tiedon levittämiseen mm. laatimalla Survo-demoja
http://www.survo.fi/demos
toivoen, että osaltaan niiden kautta kiinnostus Survolle ominaisia (ja edelleen osaltaan ainutlaatuisia) käyttötapoja ja -mahdollisuuksia kohtaan lisääntyisi.

Viimeksi olen liittänyt tuohon Survo-demojen kokoelmaan vuonna 1990 ohjelmoimani Conwayn klassiseen "Game of Life" -peliin liittyvän esimerkin.
Olen luonut tuon demon peliä hieman yleistämällä ja se on puhtaasti viihtellinen. Tarkoitukseni on paitsi osoittaa Survon joustavuutta erilaisiin suuntiin, myös näyttää miten hyvin pienillä informatiivisilla eväillä syntyy vaihtelevia kuvallisia muotoja.

Koska tämän demon yhteydessä ei tarvitse välttämättä ymmärtää esim. matematiikasta, tilastotieteestä tai tietojenkäsittelystä yhtään mitään, päätin käyttää sen YouTube-versiota houkuttimena "Survon maailmaan".
Saadakseni sille ja siten myös Survolle lisää näkyvyyttä, päätin uhrata 100 dollaria "mainontaan", jonka myötä tälle demolle on tähän mennessä (23.11.2017) ilmaantunut lähes 5000 katsojaa.

Tämä demo on kerännyt runsaasti "tykkäyksiä" mainostajan omilla Facebook-sivuilla, mutta valitettavasti ne eivät näy tykkäyksinä YouTube-demon yhteydessä.

Niinpä toivon, että mahdollisimman moni Survon ystävä vilkaisisi demoa
Game of Life in Survo
ja tukisi Survon näkyvyyttä omalla "tykkäyksellään" tai jopa kommentoisi videota sanallisesti, koska kaikki sellainen lisää näkyvyyttä YouTubessa.

Koska läheskään kaikki Survon käyttäjät eivät seuraa näitä Survo-keskusteluja, olisi toivottavaa, että levittäisitte toivomustani muillekin Survosta tykkääville.

Seppo Mustonen