Syksyn viimeinen seminaari ke 14.12 klo 16-18

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Syksyn viimeinen seminaari ke 14.12 klo 16-18

Kimmo Vehkalahti
Administrator

Tilastollisen tietojenkäsittelyn seminaari

(Kimmo Vehkalahti ja Reijo Sund)

Paikka: seminaarihuone 229, Siltavuorenpenger 1 A (Psychologicum)

14.12 Jouni Vatanen: Survo help system (jatkoa aiempiin työpajoihin)