Tieteellisten seurojen survontaa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tieteellisten seurojen survontaa

Kimmo Vehkalahti
Administrator
Parissa syksyn 2014 Survo-seminaarissa esittelemäni graafi Suomen tieteellisistä seuroista löytyy pienellä tarinalla varustettuna Tieteessä tapahtuu -lehdestä: http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/48241
- Kimmo